Event

Serie webinars over een betrouwbaar, betaalbaar en rechtvaardig energiesysteem

29 okt 2020 - 29 sep 2020

Hoe bouwen we aan een volledig duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, betaalbaar en rechtvaardig is? Ontdek in een viertal webinars de achtergrond, ontwikkelingen, technologieën en het onderzoek naar ons toekomstige, duurzame energiesysteem en wat daarvoor nodig is. Neem deel aan de webinars en discussieer mee!

Schrijf je in voor het webinar

We bespreken een industrie zonder fossiele brandstoffen dat past in ons duurzaam energiesysteem

Inschrijven

Webinars in oktober en november

De transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 brengt grote veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht.

Fossiele bronnen zijn dan vervangen door hernieuwbare, de levering moet gegarandeerd zijn en voor burgers en bedrijven betaalbaar blijven. TNO helpt met toegepast onderzoek naar alle facetten van de energietransitie en hun onderlinge samenhang om deze overgang te realiseren.

Een industrie zonder fossiele brandstoffen dat past in ons duurzaam energiesysteem – de radicale veranderingen

29 oktober - 15:00 - 16:00 uur

In 2050 moet ons land een volledig duurzame energievoorziening hebben. Dat is een mooi toekomstbeeld, maar het nieuwe energiesysteem moet behalve duurzaam en schoon ook betrouwbaar, betaalbaar en rechtvaardig zijn. De Nederlandse industrie is grootverbruiker van fossiele brandstoffen, zowel voor energie als voor grondstoffen.

Er zijn in betrekkelijk korte tijd radicale veranderingen nodig om dit verbruik te decarboniseren. Veel van de hiervoor benodigde oplossingen zijn nog in ontwikkeling: elektrificatie, waterstof, chemisch recycling, CCUS, bio-based en geothermie. En er zijn de nodige uitdagingen om deze in te passen in het energiesysteem. Hoe gaan we dit met z’n allen realiseren?

In dit webinar onder leiding van moderator Rene Peters gaan Faruk Dervis, Senior Business Developer Systeemintegratie (TNO) en Robert de Kler, Senior Research Scientist (TNO) in gesprek over technologische oplossingen voor decarbonisatie van de industrie en de inpassing hiervan in het energiesysteem. Hiermee geven we de industrie en andere stakeholders inzichten over kritische succesfactoren voor de transitie.

Corné Boot, Head of Government Affairs BP Netherlands en Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Cimate Program, reflecteren op de presentaties en praten mee via een livestream verbinding.

Moderator - Rene Peters is Director Gas Technology bij TNO. Hij is verantwoordelijk voor publiek-private samenwerking op het gebied van innovatie op het gebied van gastransport en -opslag, LNG, biogas, waterstof en offshore energie. Hij leidt het Geo Energy Innovation programma onder TKI New Gas, tevens bestuurslid van IRO, verbonden aan de toeleveringsindustrie in offshore olie en gas en hernieuwbare energiebronnen (www.iro.nl), adviseur van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op metrologie en voorzitter van het European Forum for Reciprocating Compressors.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de andere webinars


Webinar 3 - 5 november: Energiearmoede
Webinar 4 - 10 november: Energieopslag en -conversie

Kijk hier ons webinar over de implementatie van grootschalige offshore windenergie terug (Engels gesproken).

Roadmap

Een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en rechtvaardig energiesysteem

De transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 brengt grote veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht. Fossiele bronnen zijn dan vervangen door hernieuwbare,... Lees verder
Ons werk

Sectorkoppeling: de motor van een CO2-vrije samenleving

Niet alle sectoren schakelen even snel om naar duurzame energie. En dat terwijl sectorkoppeling de motor is van een CO2-vrije samenleving. Met name de industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw... Lees verder
Ons werk

Nederland bij uitstek geschikt voor energieopslag en omzetten energie

Het grote voordeel van fossiele bronnen is dat zij een constante stroom energie kunnen leveren. Het aanbod uit hernieuwbare bronnen wisselt daarentegen sterk. Om de energietransitie te voltooien moeten... Lees verder
Ons werk

Toekomstbestendige en vernieuwende energienetten

Nederland heeft op dit moment nog niet de infrastructuur voor een volledig duurzame energievoorziening. Hoe groot is de verbouwing waarvoor we staan? TNO werkt met partners aan innovatieve methoden om... Lees verder
Ons werk

Toekomstbestendige energiemarkten

Op het weer hebben we - ook in 2050- geen invloed. Hetzelfde geldt grotendeels voor het aanbod van elektriciteit uit zon en wind. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de manier waarop we in elektriciteit... Lees verder
Ons werk

Een rechtvaardig systeem zonder energiearmoede voor ons allemaal

Hoe voorkomen we energiearmoede? Het succes van de transitie naar duurzame energie staat of valt bij het draagvlak dat er in de samenleving voor wordt gecreëerd. We staan daarom niet alleen voor een technologische,... Lees verder
Ons werk

Energy storage platform: werken aan energieopslag na 2030

In de huidige grotendeels fossiele energievoorziening beschikt Nederland over grote voorraden olie en gas als buffer voor onverwachte gebeurtenissen. Maar na 2030 komt een groot deel van onze energie... Lees verder
Ons werk

Innovatie maakt de energietransitie goedkoper

Door doelgerichte innovatie en goede coördinatie kunnen de kosten van de energietransitie flink omlaag. De energietransitie leidt tevens tot aanzienlijke baten, zowel in termen van nieuwe banen en export... Lees verder

Agenda
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.