Event

DOTC webinar “Sustainable Shipping”

Online • 28 jan 2021

Op donderdag 28 januari 2021 vindt het Dutch Ocean Technology Center (DOTC) webinar over “Sustainable shipping” plaats, onder de noemer "De maritieme energietransitie: uitdagingen en kansen door kennis- en technologieontwikkeling".

Tijdens het webinar, georganiseerd door TNO en TUD, wordt je meegenomen in de onderzoeken en technologieën om 100% emissievrije schepen in de vaart te brengen en vooruitgang te boeken naar een emissievrije maritieme sector.

Wat zijn de meest veelbelovende technologieën voor schepen met verschillende operationele profielen, voor nieuwbouw of retrofit? Wat wordt de rol van hernieuwbare energiedragers zoals waterstof, methanol of ammoniak? Hoe ontwikkelt de noodzakelijke regelgeving zich?

We willen samen met jou de mogelijkheden verkennen en bespreken hoe we de uitdagingen kunnen aanpakken en innovaties kunnen versnellen door de ontwikkeling van fundamentele en toegepaste kennis. Vanuit de DOTC samenwerking met kennispartners en alle stakeholders uit de sector stimuleren en versnellen we innovatie om het Nederlandse maritieme ecosysteem versterken.

Thema

Bouw, Infra & Maritiem

Een innovatieve bouw en infrastructuur sector draagt bij aan de kwaliteit van wonen, goede bereikbaarheid en toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling. De Nederlandse maritieme en offshore sector is... Lees verder
Kennis

Schone scheepvaart: naar een duurzame scheepvaart

Verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens. Daaraan werkt TNO met onderzoek naar circulariteit, slimme logistiek, zuinige motoren en alternatieve brandstoffen. Bovendien onderzoeken we het framework... Lees verder
Ons werk

Circulaire scheepvaart

Waar komen grondstoffen en bouwmaterialen in de maritieme sector vandaan? En hoe kunnen ze tijdens of aan het einde van de levenscyclus worden hergebruikt? Met onderzoek naar het circulair ontwerpen,... Lees verder
Ons werk

Smart logistics op zee

Alleen vervoersbewegingen maken die nuttig zijn. Daarom draait het onderzoek van TNO naar smart logistics in de maritieme sector. Dat betreft zowel het optimaliseren van de benodigde logistieke bewegingen... Lees verder
Ons werk

Scheepsvoortstuwing

Wat is er nodig om de huidige voortstuwingssystemen van schepen aan te passen aan de nieuwe emissieregimes? Om tot een betrouwbare emissieloze voorstuwingstrein te komen, moet de hele keten worden onderzocht:... Lees verder
Ons werk

Alternatieve energiedragers

Duurzame biologische en synthetische energiedragers zijn essentieel voor het reduceren van emissies. Om de potentie van alternatieve energiedragers voor de maritieme sector vast te stellen, doet TNO onder... Lees verder
Ons werk

Governance en monitoring

Hoe zit de Nederlandse maritieme sector precies in elkaar? Welke barrières moeten worden weggenomen, voordat duurzame technologieën kunnen worden geïmplementeerd? Zijn er nog meer voorwaarden voor een... Lees verder

Agenda
Contact

Ir. Pieter Boersma

  • maritime
  • offshore