TNO Privacybeleid met betrekking tot proefritten voor ontwikkelingsdoeleinden

5 april 2024

Dit privacybeleid (het “Beleid”) beschrijft hoe TNO (“TNO”, “wij”, “onze” of “ons”) jouw informatie (jouw “persoonsgegevens”) die is verzameld en verwerkt in verband met proefritten voor ontwikkelingsdoeleinden, gebruikt en openbaar maakt. De voertuigen die voor deze testritten worden gebruikt, worden Vehicle(s) Under Test (VUT) genoemd.

Lees meer informatie over je privacyrechten, hoe je deze kunt uitoefenen en de contactgegevens van onze Data Protection Officer.

Waarom verzamelt TNO persoonsgegevens?

TNO is een nationaal onderzoeksinstituut in Nederland. Wij doen onder andere onderzoek op het gebied van mobiliteit. Om dit wetenschappelijk onderzoek uit te voeren kunnen wij gebruikmaken van gegevens die in het publieke domein zijn verzameld, onder andere om nieuwe (AI-)functionaliteiten (verder) te ontwikkelen om de verkeersveiligheid te vergroten, nieuwe methodologieën voor veiligheidsclassificatie te ontwikkelen en ons onderzoek te kwantificeren.

Waar mogelijk gebruikt TNO toestemming als wettelijke basis voor het verzamelen van persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden. In de mobiliteitssector is het echter niet mogelijk om aan weggebruikers toestemming te vragen voor het uitvoeren van testritten in de openbare ruimte. Onder deze omstandigheden en wanneer dat nodig is, mag TNO een beroep doen op haar publieke taak om persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, zoals vastgelegd in de TNO-wet.

Welke persoonsgegevens gebruikt TNO?

TNO verzamelt de volgende persoonsgegevens in verband met proefritten voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden:

  • video-opnames in de omgeving van het voertuig (tot 360 graden). Deze video-opnamen kunnen nummerplaten en gezichten van personen bevatten;
  • van tijdstempels voorziene informatie over de dynamische toestand van omringende voertuigen met betrekking tot het TNO-voertuig.

Voor welke doeleinden gebruikt TNO persoonsgegevens?

Hieronder volgt een niet-limitatieve lijst met voorbeelden van hoe en voor welke doeleinden TNO deze gegevens verwerkt:

  • De gegevens worden gebruikt voor het ontwikkelen en testen van detectie- en classificatiealgoritmen, met als doel het detecteren en classificeren van relevante objecten en kenmerken.
  • De gegevens worden gebruikt om de rijomgeving van een testvoertuig te detecteren en te classificeren, om onderzoek naar de typische dynamiek van verkeersgedrag en scenariodetectie en ‑classificatie mogelijk te maken;
  • De gegevens worden gebruikt voor het in kaart brengen van de omgeving om digitale tweelingen (digital twins) te synthetiseren, die worden gebruikt voor virtuele verificatie en validatie.

Hoe verwerkt TNO deze informatie?

De verzamelde gegevens worden opgeslagen, bewaard en kunnen ook worden gebruikt voor verder onderzoek. Merk op dat persoonsgegevens aanwezig kunnen zijn in deze verwerkingspijplijn, enkel omdat (pseudo)anonimisering mogelijk zou leiden tot een beschadigde, onbruikbare gegevensset. Meer informatie over ons onderzoek is te vinden op de webpagina over ons werk op het gebied van mobiliteit en gebouwde omgeving.

Met wie delen wij de verzamelde gegevens?

De verzamelde gegevens kunnen worden gedeeld met:

  • door TNO ingeschakelde dienstverleners, waaronder webhostingbedrijven, mailingdiensten, analytics providers en IT-dienstverleners. Dit kunnen leveranciers zijn in landen buiten de EER. Wanneer dit het geval is, controleert TNO of de doorgifte in overeenstemming is met de AVG-regels en of jouw rechten op het gebied van gegevensbescherming zijn gewaarborgd;
  • samenwerkende (inter)nationale (project)partners die optreden als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, met wie wij samenwerken om de methoden en doelstellingen van gegevensverwerking vast te stellen. Neem contact met ons op voor meer informatie over momenteel actieve gezamenlijke beheerovereenkomsten;
  • samenwerkende organisaties op het gebied van technologie en onderzoek, zoals universiteiten en instituten voor toegepast onderzoek;
  • andere onderdelen binnen TNO, inclusief eventuele spin-offs, als die gegevens namens ons verwerken of gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. In dergelijke gevallen zullen wij afspraken maken om ervoor te zorgen dat de ontvangende entiteit jouw persoonlijke gegevens gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • wetshandhavingsinstanties, rechtbanken, regelgevende instanties, overheidsorganen of andere derden wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om rechten te beschermen.

Privacy door ontwerp

Wij implementeren geschikte technische en organisatorische beveiligingen om jouw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tijdens het verzamelen, opslaan, verzenden en verwerken ervan. Hiertoe identificeren wij de privacyrisico’s om passende beveiligingsmaatregelen te bepalen, waarbij wij onze operationele behoeften voor het verzamelen en analyseren van gegevens afwegen tegen jouw belangen als individu waarop dit proces van invloed is. De verzamelde gegevens worden maximaal 10 (tien) jaar bewaard, waarna ze automatisch van onze servers worden verwijderd.

Jouw rechten, vragen, klachten

Op basis van de AVG heb je verschillende rechten om te controleren of TNO jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in overeenstemming met de wet. Je kunt inzage vragen in jouw gegevens, controleren of TNO de gegevens rechtmatig heeft gebruikt of bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de procedure en de verschillende rechten verwijzen wij je naar de algemene privacyverklaring van TNO, in het bijzonder het onderdeel “Wat zijn jouw privacy rechten?”. Contactinformatie voor “Vragen en klachten” is beschikbaar op dezelfde privacy statement-pagina.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door TNO te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op deze website zijn gepubliceerd.

Laat je inspireren

90 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO onderzoekt 5G-technologie op de Noordzee

Informatietype:
Nieuws
19 juni 2024
TNO gaat samen met Rijkswaterstaat (RWS) onderzoek doen naar de toepassing van nieuwe 5G-technologie op de Noordzee. In dit project zal TNO specifiek onderzoek doen op basis van kennisvragen naar noodzakelijke innovaties van 5G-technologie op zee met de bijbehorende uitdagingen.

Vergaderen in virtuele omgeving zorgt voor meer betrokkenheid en hogere concentratie

Informatietype:
Nieuws
4 juni 2024

Welke rol gaan VR en immersieve technologieën spelen in de toekomst van werk?

Informatietype:
Insight
4 juni 2024

AI in opleiding: FATE ontwikkelt digitale doktersassistent

Informatietype:
Insight
21 mei 2024

TNO lanceert open source tool voor geautomatiseerde cybersecurity

Informatietype:
Nieuws
19 maart 2024