Direct naar de inhoud

Privacystatement voor TNO-onderzoek

In TNO-onderzoek wordt soms met deelnemers gewerkt of met gegevens van mensen die zich in bestanden bevinden. In dat geval worden persoonsgegevens van deze mensen gebruikt. TNO ziet er op toe dat dit soort onderzoek op een verantwoorde manier en volgens de regels in de privacywetgeving plaatsvindt.

Mensgebonden onderzoek

TNO-onderzoek met deelnemers of met data van mensen wordt Mensgebonden Onderzoek genoemd. TNO verdeelt dit onderzoek in drie categorieën:

  1. Interventie-onderzoek: een deelnemer wordt gevraagd om iets te doen, bijvoorbeeld een bepaald dieet te volgen of een nieuw ontwikkeld instrument of technologie te gebruiken.
  2. Observationeel onderzoek: het gedrag van mensen wordt onderzocht, bijvoorbeeld met vragenlijsten of via een interview.
  3. Onderzoek met data: al bestaande gegevens van mensen worden onderzocht of met elkaar in verband gebracht om nieuwe kennis te ontwikkelen.

Mensgebonden Onderzoek wordt intern of extern getoetst op kwaliteit en de wettelijke en ethische toelaatbaarheid van het voorgenomen onderzoek. Wanneer het onderzoek valt onder de Wet 'Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen' vindt deze toetsing extern plaats door een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC).

Toestemming

TNO vraagt altijd toestemming van deelnemers aan Mensgebonden Onderzoek, tenzij dit niet kan of een onevenredige inspanning vergt. Deelname is altijd vrijwillig en iemand kan op elk moment stoppen met de deelname. Ook kan de toestemming voor het gebruik van de gegevens later ingetrokken worden. De onderzoekers houden de gegevens geheim.

Soms is het niet mogelijk om toestemming te vragen. Dit komt voor in onderzoek met data. Deze data is gepseudonimiseerd, wat betekent dat de gegevens niet meer direct tot een persoon te herleiden zijn. TNO heeft dan geen contactgegevens om toestemming te vragen. Er wordt altijd gecontroleerd of de data voor het onderzoek gebruikt mogen worden.

Informatie

TNO zorgt ervoor dat deelnemers aan Mensgebonden Onderzoek goed geïnformeerd worden over het onderzoek en het gebruik van de gegevens. Dit gebeurt door de deelnemers informatie over het onderzoek te geven. Hierin wordt in ieder geval uitgelegd welke gegevens worden gebruikt, waarvoor, of de gegevens met anderen wordt gedeeld en hoe lang de gegevens worden bewaard.

Bewaartermijnen

TNO is wettelijk verplicht onderzoeksgegevens te bewaren. Onderzoeksgegevens worden voor langere tijd bewaard om achteraf het onderzoek te kunnen controleren maar soms ook om gegevens opnieuw te gebruiken voor vervolgonderzoek. Meestal geldt een bewaartermijn van 10 jaar na afronding van het onderzoek. In de deelnemersinformatie is bewaartermijn vermeld die van toepassing is.

TNO Privacystatement

In het algemene privacystatement van TNO staat meer informatie over privacybescherming binnen TNO, de privacyrechten en de contactgegevens van de data protection officer.

Algemeen

Privacystatement

Op deze pagina lees je wat TNO doet met jouw gegevens, hoe TNO deze beschermt en op welke wijze je jouw rechten op basis van de AVG kunt uitoefenen. Lees verder

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.