Viering 90 jaar TNO

TNO is in 1932 bij wet opgericht en bestaat dit jaar, 90 jaar. We willen hier in lijn met de doelstelling van onze organisatie bij stil staan met onze stakeholders én met onze medewerkers.

In artikel 4 van de TNO Wet staat beschreven dat de Organisatie ten doel  heeft “ertoe bij te dragen dat op toepassing gericht technisch- en natuurwetenschappelijk onderzoek en daarmee te verbinden sociaal-wetenschappelijk en ander op toepassing gericht onderzoek op doelmatige wijze dienstbaar wordt gemaakt aan het algemeen belang en de daarbinnen te onderscheiden deelbelangen”.

Ook heeft TNO volgens artikel 5 als doel “het toegankelijk maken en overdragen van resultaten van het boven omschreven onderzoek door middel van voorlichting en advisering alsmede het begeleiden en ondersteunen van derden bij de toepassing van dit onderzoek”.

Een eerste deel van onze viering bestaat in lijn met bovenstaande doelstellingen van de TNO Wet uit een externe inhoudelijke bijeenkomst voor onze relaties bij overheden, organisaties en bedrijven. Er zijn circa 650 gasten uitgenodigd.  Tijdens die bijeenkomst tonen we impactvolle TNO innovaties van de afgelopen 90 jaar en kijken we vooruit naar met name ontwikkelingen van digitale technologie voor de toekomst van Nederland.

Het is voor TNO als kennisorganisatie ook van belang dat al onze medewerkers (> 3500)  betrokken zijn en de resultaten van TNO onderzoek naar buiten kunnen communiceren. Ook voor onze medewerkers is er daarom een bijeenkomst.

Om het zo efficiënt en economisch mogelijk te organiseren wordt gebruik gemaakt van 1 locatie waar zowel de activiteiten voor de relaties en zakelijke partners als die van de medewerkers plaatsvinden. Belangrijkste kostenposten zijn de kosten voor de locatie €110K; de techniek, de sprekers, ontwikkeling video’s  etc. circa €150K., de catering voor in totaal bijna 3000 aanwezigen circa €145K. De totale ingeschatte kosten voor de viering van het 90 jarig bestaan bedragen €870K en komen ten laste van het eigen vermogen van de organisatie.

Daarnaast stelt TNO in datzelfde kader van artikel 5 in het toegankelijk maken en overdragen van resultaten, haar deuren open tijdens het weekend van de wetenschap op 1 en 2 oktober. We delen onze kennis dan met alle omwonenden, familieleden van medewerkers, scholieren en (toekomstige) studenten.