nieuws

Geautomatiseerd rijden met twee vrachtwagens gaat nieuwe fase in

25 mrt 2015

Demonstratie ‘2-Truck Platooning’ door DAF en TNO tijdens Automotive Week

Op woensdag 25 maart tijdens de Automotive Week demonstreren TNO en DAF Automated ‘2-Truck Platooning’ op de N270 in Helmond. Met 2-Truck Platooning rijden twee trucks coöperatief op korte afstand van elkaar, door de technologie van geautomatiseerd rijden. De chauffeur in de tweede vrachtwagen heeft zelfs geen stuurtaak meer omdat naast het gasgeven en remmen, ook het sturen automatisch gaat. Dit is met trucks in Nederland nog niet eerder vertoond. Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw Schultz van Haegen en de Belgische Federaal Minister van Mobiliteit, mevrouw Jacqueline Galant zijn bij de demonstratie aanwezig. De doelstelling is om geautomatiseerd 2-Truck Platooning vóór 2020 op de openbare weg mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel binnen het programma 2-Truck Platooning is door DAF en TNO opgezet onder de noemer EcoTwin.

TNO werkt samen met de industrie en overheid aan de technologie die het geautomatiseerd rijden voor personenauto’s en vrachtwagens op de openbare weg praktisch mogelijk moet gaan maken. De EcoTwin-demonstratie is een onderdeel van het vijfjarig 2-Truck Platooning programma met als doel een nog efficiënter, zuiniger, schoner en veiliger wegtransport in de toekomst. Naast technologie en veiligheid zal in dit programma de komende jaren aandacht besteed worden aan regelgeving, logistieke inpassing en acceptatie. TNO en DAF werken binnen EcoTwin samen met als doel 2-Truck Platooning als concept met de daarvoor benodigde technologie verder te ontwikkelen.

EcoTwin

De EcoTwin demo is vooral gericht op het  tonen van de technische conceptontwikkeling. Doel is om te laten zien dat het tweede voertuig technisch in staat is om het voorliggende voertuig automatisch op korte afstand te volgen, doordat ze via draadloze communicatie onderling verbonden zijn en het tweede voertuig automatisch kan gasgeven, remmen en sturen. Binnen het project is de doelstelling de beide vrachtwagencombinaties zo dicht mogelijk achter elkaar te laten rijden, waardoor op termijn brandstofbesparingen van 10% mogelijk worden en daarmee gelijke reducties in de uitstoot van CO2. Ron Borsboom, Directeur Productontwikkeling van DAF Trucks: “Als toonaangevend truckproducent onderzoeken we voortdurend mogelijkheden om onze toonaangevende positie op het gebied van brandstofefficiency en dus lage CO2-emissies verder te verbeteren. Platooning behoort tot de veelbelovende technologieën en draagt bovendien bij aan algemene efficiency.”

Programma 2-Truck Platooning

Diverse partijen vanuit de industrie, logistieke sector en de overheid werken samen  in de verschillende onderdelen van het 2-Truck Platooning programma. Er wordt samengewerkt op verschillende aspecten van het programma, waaronder technologieontwikkeling, wetgevend kader, validatiemethodologie en business case ontwikkeling. De verwachting is dat voor 2020 bij vervoerders de eerste vrachtwagens met Truck Platooning veilig op de Nederlandse snelwegen rijden. “We willen eerst  laten zien dat automated platooning met twee trucks technisch haalbaar is, aldus Paul van den Avoort, Programmadirecteur Mobilty en Logistic van TNO. “Het is de eerste stap in het vijf jaren programma met als doel dit nieuwe logistieke concept technisch en wettelijk mogelijk te maken op het Nederlandse wegennet. Een vervolgstap is het testen van 2-Truck Platooning op de Rotterdamse Maasvlakte. Het Havenbedrijf Rotterdam en de branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn bij deze fase betrokken, maar ook het ministerie van I&M. De logistieke sector in de breedte kijkt met belangstelling naar de mogelijkheden die deze nieuwe technologie te bieden heeft.”

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.