nieuws

TNO minder actief op topsectoren en maatschappelijke thema’s

Daling overheidsfinanciering dwingt TNO tot keuzes • 08 jul 2015

In aanloop naar haar begroting voor 2016 kiest TNO noodgedwongen in haar portfolio. Dat geldt zowel voor de kennisbasis ten behoeve van de topsectoren als maatschappelijke thema’s. TNO gaat de kennisbasis meer richten op die gebieden waar nu en in de toekomst de grootste impact kan worden bereikt. De mate waarin bijdrage van derden in de vorm van mee-financiering of opdrachten kan worden verkregen, maar ook waar sprake is van maximale synergie tussen topsectoren en maatschappelijke thema’s, spelen daarbij een rol. De keuzes van TNO zijn gemaakt na consultatie van de meest relevante stakeholders zoals ministeries en topsectoren.

Als gevolg van bezuinigingen op de toegepaste kennisinstellingen gaat de overheidsfinanciering van TNO met 17 miljoen euro omlaag (op een huidig totaal van 166 miljoen). Daarnaast moeten tegenvallers op het gebied van BTW van naar verwachting enkele miljoenen en wegvallende compensatie voor EU-projecten (2 mln.) worden verwerkt in de begroting. De Raad van Bestuur van TNO heeft voorstellen geformuleerd voor de meerjarige verdeling van deze lagere overheidsfinanciering en daarmee ook voor de verdeling over de topsectoren en de maatschappelijke thema’s. De uitwerking van deze maatregelen zal de komende maanden plaatsvinden.

Consequenties

De voornemens van TNO betekenen dat de financiële inzet op de topsectoren met 9 miljoen wordt teruggebracht. Op alle topsectoren wordt de inzet in meer of mindere mate verlaagd, met uitzondering van de topsectoren HTSM en ICT. De definitieve vaststelling van de bedragen vindt begin oktober plaats bij de ondertekening van de innovatiecontracten. Verder reduceert TNO de inzet op maatschappelijke thema’s zoals Arbeid en Gezondheid.

Werkgelegenheid

De ombuigingen zullen onvermijdelijk leiden tot een reductie van werkgelegenheid bij TNO. De concrete gevolgen zullen de komende maanden, ook in overleg met de OR, verder in kaart worden gebracht en vorm worden gegeven.

Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.