nieuws

Betere zorg rond zwangerschap en geboorte in Suriname

09 dec 2016

Het landelijk uitvoeren van nieuwe interventies rond zwangerschap en geboorte in Suriname is een noodzaak. Hiervoor is onlangs gepleit tijdens het eindsymposium van Perinatale Interventies Suriname (Perisur). Er zijn door TNO en partners drie nieuwe zorgprogramma’s ontwikkeld en ingevoerd in drie ziekenhuizen. De Minister van Volksgezondheid Patrick Pengel is enthousiast: “Ik zal zorg dragen voor landelijke opschaling”.
Prenatale zorg met groepen zwangere vrouwen in Suriname

TNO projectleider Ashna Hindori-Mohangoo geeft aan dat ongeveer 20% van de zwangerschappen in Suriname een ongunstige geboorte-uitkomst heeft en dat ongeveer 4% van de baby’s komt te overlijden vóór of kort na de geboorte.  
Om dit te verbeteren zijn drie perinatale interventies ontwikkeld gericht op de eerste 1000 dagen van het kind: de gehele periode van de ontwikkeling van de baby, dus vanaf vóór de bevruchting tot na de geboorte:

1. Preconceptie zorg: maatregelen vóór de zwangerschap
Er is een preconceptiespreekuur ingevoerd waar koppels met een kinderwens en vrouwen in de vruchtbare levensfase worden voorgelicht over mogelijke risico’s voor de moeder en haar baby en over leefstijl ter bevordering van een gezonde zwangerschap.

2. Samen Zwanger: maatregelen tijdens de zwangerschap
Een nieuwe vorm van prenatale zorg, waarin medische prenatale controles worden geïntegreerd met drie belangrijke componenten voor gezondheid, namelijk zelfmanagement, kennisontwikkeling en ondersteuning. In plaats van reguliere één-op-één controles vindt prenatale zorg plaats in groepsverband, waardoor zwangere vrouwen actief betrokken zijn bij de prenatale zorg en elkaar steunen en kennis uitwisselen. We zien dat Samen Zwanger leidt tot een afname van vroeggeboorte met 33% en een betere voorbereiding op de bevalling.

3. Perinatale Audit: maatregelen na de geboorte met een ongunstige uitkomst
Hier brengen we structureel in kaart wat de oorzaken en achterliggende factoren van perinatale sterfte zijn. Hierbij zijn alle zorgverleners betrokken, met als doel kwaliteitsverbetering van de perinatale zorgverlening en bewustwording onder (zwangere) vrouwen. Perinatale audits geven inzicht in vermijdbare sterfte leiden binnen een jaar tot afname van de sterfte onder voldragen baby’s met 40%.

Invoering in drie ziekenhuizen

De afgelopen twee jaar zijn de interventies ingevoerd in drie ziekenhuizen in Paramaribo. De voorzitter van de Perisur Stuurgroep, Manodj Hindori, tevens algemeen directeur van het St. Vincentius Ziekenhuis, toonde zich uitermate verheugd met de positieve uitkomsten van het Perisur project. Hij vindt dat de interventies hun meerwaarde duidelijk hebben aangetoond en wil ze daarom uitrollen naar alle ziekenhuizen en eerstelijns instellingen in Suriname.

Ook Minister Pengel van Suriname was aanwezig op de Perisur conferentie

Landelijke uitrol

In aanwezigheid van de Minister van Volksgezondheid van Suriname - Patrick Pengel  en de ambassadeur van Nederland - Ernst Noorman, is op 23 november in Suriname het eindsymposium gehouden van Perisur. De minister verklaarde zich een enthousiast voorstander van preventieve maatregelen om te zorgen voor veilige zwangerschappen en gezonde geboorten in Suriname. "Het is in deze financieel moeilijke tijd niet mogelijk om overal dure neonatale intensive care units op te zetten. Het is daarom extra belangrijk dat de voorbereiding op de zwangerschap en de bevalling, optimaal is. Wij moeten er met zijn allen aan werken dat de aanstaande moeder in goede lichamelijke en geestelijke gezondheid verkeert. De prenatale controles moeten op tijd geschieden, waardoor mogelijke risicofactoren goed in beeld zijn. Zorgprofessionals moeten optimaal getraind zijn. Deze zaken kosten relatief weinig geld, maar leveren veel betere resultaten voor de zorg op".  Dit interview is tevens gepubliceerd in de nationale krant StarNieuws op 26 November 2016. Zie voor het volledige artikel de onderstaande link.

Samenwerking

TNO heeft in dit project nauw samengewerkt met het St Vincentius Ziekenhuis, ‘s Lands Hospitaal, Diakonessen ziekenhuis, LUMC en Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Het twinning project werd financieel ondersteund door het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ervaringen van het Perisur project

Lees het rapport Innovatieve zorg rondom zwangerschap en geboorte in Suriname geschreven door Dr. Ashna D. Hindori-Mohangoo en Ir. Manodj P. Hindori.

Ons werk

De eerste duizend dagen van het kind

De eerste 1000 dagen van het kind zijn cruciaal voor de ontwikkeling. Door ouders zo vroeg mogelijk van de juiste adviezen te voorzien en door snel in te grijpen bij beginnende problematiek, kunnen we... Lees verder
Roadmap

Youth: gezond, veilig en kansrijk opgroeien

Kinderen in Nederland groeien gelukkig vrij gezond op. Toch zijn er zaken die beter kunnen. Zo is er onder de jeugd meer overgewicht dan vroeger, zijn er meer gedragsproblemen en is er meer opvoedonzekerheid... Lees verder
Expertise

Child Health

Binnen het expertisegebied Child Health ligt de focus op de volgende onderwerpen: Preventieve zorg voor kinderen vanuit het gehele kind benaderd; d.w.z. met oog voor de samenhang tussen fysieke, sociale... Lees verder

Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking

Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit vormt een enorme consumentenmarkt en een potentieel aan producenten waar bedrijven business proposities op ontwikkelen.... Lees verder
Roadmap

Work: gezond veilig en productief werken

De wereld van werk verandert snel door globalisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Als Nederland wil blijven concurreren zijn goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we dat mensen gezond,... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Symone Detmar

  • jeugdgezondheid
  • opvoeding
  • opgroeien
  • kwaliteit van leven
E-mail

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.