nieuws

TNO en NCJ bundelen krachten voor digitale innovatie binnen de JGZ

02 nov 2017

TNO en het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend op het gebied van innovatie van de JGZ. Beide partijen gaan samen met relevante stakeholders een roadmap ontwikkelen voor digitalisering van de Jeugdgezondheidszorg.

Symone Detmar, TNO en Igor Ivakic, directeur JGZ

Het doel van de samenwerking is de ontwikkeling en gezondheid van kinderen te bevorderen via een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en JGZ-professionals. Hierbij voeren de ouders zelf de regie op de aanpak van hun zorgen en hulpvragen en werken de professionals zowel preventief als vraaggericht.  Om dit doel te bereiken en de uitdagingen te ondersteunen waar de JGZ voor staat sinds de komst van de nieuwe jeugdwet (2015) en de transformatie in de zorg, wordt een i-JGZ-platform opgezet.  In de ontwikkeling van het platform combineert TNO haar  kennis op het gebied van richtlijnontwikkeling, gepersonaliseerde voorlichting, data en e-health.

‘Het systeem moet zorgen voor borging van de basispreventie en het empowerment van ouders,  een meer eenduidige en wetenschappelijk onderbouwde manier van werken, inclusief goed gebruik van richtlijnen en de van inzet van eHealth applicaties as ondersteuning van het primaire hulpverleningsproces. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande ICT systemen, methodieken en instrumenten die bovendien eenvoudig bruikbaar moeten zijn voor alle betrokkenen’, aldus Symone Detmar van TNO. Naar verwachting start de gezamenlijke pilot in januari.

Roadmap

Work: gezond veilig en productief werken

De wereld van werk verandert snel door globalisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Als Nederland wil blijven concurreren zijn goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we dat mensen gezond,... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Symone Detmar

  • jeugdgezondheid
  • opvoeding
  • opgroeien
  • kwaliteit van leven
E-mail

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.