nieuws

TNO opent zeewier processing laboratorium

Zeewier als duurzame brandstof • 07 nov 2018

Op 7 november 2018 openden Jos Keurentjes, lid van de Raad van Bestuur van TNO, en Jack van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland het nieuwe laboratorium voor zeewier processing bij ECN part of TNO in Petten. De ingebruikname van dit laboratorium is een eerste stap naar verdere ontwikkeling van technologieën voor het omzetten van deze biomassa naar groene brand- en grondstoffen. Zeewier biedt enorme mogelijkheden om als duurzame bron een groot aandeel te spelen in de energietransitie. Wereldwijd is dit het eerste laboratorium dat zich op deze schaal (50 kilo zeewier nat per dag) helemaal richt op zeewierverwerking.

Voor meer informate ga ook naar: Nieuwe faciliteit ECN part of TNO voor zeewier processing

Lezen

Het laboratorium bestaat uit flexibel in te zetten testfaciliteiten, waarmee nieuwe verwerkingsmanieren van zeewier naar biobrandstoffen en groene grondstoffen kunnen worden ontwikkeld. In het lab wordt het zeewier uit elkaar gehaald en gesplitst in suikers, eiwitten en mineralen waarna deze worden opgewerkt tot halffabricaten. Voorbeelden van producten die in het lab geproduceerd kunnen worden zijn grondstoffen voor brandstoffen, grondstoffen voor duurzame plastics, grondstoffen voor textiel, zoetstoffen, antioxidanten en mineralen.

Met de Noordzee als potentiële 'zeewier-schuur' kan de Nederlandse industrie een prominente rol spelen in de ontwikkeling van deze nieuwe, duurzame bron voor voedsel, grondstoffen en energie.

Grootschalige zeewierproductie op 8% tot 9% van het Nederlands deel van de Noordzee (dat is ongeveer 5000 km2) kan in potentie 350 PJth (petajoule) qua energiehoeveelheid opleveren (dat is ongeveer 85% van wat huishoudens in Nederland per jaar verbruiken en 10% van het totale energieverbruik in Nederland). Jos Keurentjes: ‘Voor de transitie naar een duurzame energiemaatschappij is grootschalige inzet van alle duurzame opties nodig. Zeewier als biomassa kan daar een grote rol in spelen. Om zeewier op grote schaal hiervoor in te zetten moeten nog wel wat stappen gezet worden. Het nieuwe laboratorium is daarvoor een mooie impuls.’ Het laboratorium wordt onderdeel van het Nationaal Zeewier Programma in wording.

Het nieuwe laboratorium stelt TNO in staat om samen met bedrijven en andere kennisinstellingen een impuls te geven aan de energietransitie en de vergroening van de chemiesector. ECN part of TNO voert samen met het NIOZ (Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee) en de WUR het project ‘Plantaardige Biomassa uit Zee’ uit voor Provincie Noord-Holland. De Provincie verleent €300.000 subsidie aan het project. Gedeputeerde Jack van der Hoek: Dit laboratorium moet ons allemaal een stap verder brengen in de vele toepassingsmogelijkheden die het zeewier ons geeft. Kortom: zeewier als nieuwe duurzame groei én verwerkingsactiviteit aan het Noordzeestrand.

Ons werk

Nieuwe faciliteit voor zeewier processing

Op 7 november is onze nieuwe faciliteit voor zeewier processing geopend. In deze faciliteit kunnen de essentiele processtappen voor omzetting van zeewier naar biobased brand- en grondstoffen worden ontwikkeld.... Lees verder
Kennis

Duurzame energie, chemie en materialen uit biomassa via thermochemische conversie

Biomassa heeft een prominente rol in de transitie naar duurzaam. Bij voorkeur wordt biomassa ingezet daar waar duurzame alternatieven niet of beperkt voorhanden zijn: als hoogwaardige grondstof voor de... Lees verder
Nieuws
Contact

Mr. Kees Nanninga

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.