nieuws

Nederlands consortium bouwt als eerste ter wereld drijvende zonnefarm op zee

07 feb 2018

Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen werken de komende drie jaar samen aan de ontwikkeling, bouw en exploitatie van de eerste drijvende zonnecentrale op zee ter wereld. Met een financiële steun verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), ontwikkelt het consortium een drijvende centrale die straks op zee schone energie opwekt met zonnepanelen.

Het consortium bestaat uit ECN, TNO, MARIN, TAQA en Oceans of Energy.

Het gaat om het proefproject ‘Zon op zee’ met als doel technologie te demonstreren die de opwekking van hernieuwbare energie op zee mogelijk maakt. Hiertoe wordt een kleinschalige zonnefarm (piek productie ongeveer 50 kW) ontworpen, gebouwd en offshore in de buurt van een klein gas productieplatform geïnstalleerd.  TNO werkt samen met de projectpartners aan de infrastructuur waarmee de prestaties van de zonnefarm worden gemeten, vastgelegd en geanalyseerd.

De opbrengst van zonne-energie is net als windenergie onderhevig aan fluctuaties. Het is daarom van groot belang te onderzoeken hoe deze schommelingen zijn te ondervangen. Dat verkleint de afhankelijkheid van gas- en dieselgeneratoren zonder dat de leveringszekerheid in het geding komt. TNO zal hier expertise inbrengen op het gebied van het dynamisch balanceren van vraag en aanbod van energie. We geven antwoord op de vraag of een batterij nodig is, zo ja hoe groot deze moet zijn en of het noodzakelijk is een gas/dieselgenerator als reserve paraat te hebben.

Nederland is toonaangevend op het gebied van offshore en maritieme innovaties, zoals het duurzaam winnen van energie. TNO steunt initiatieven op dit gebied en levert hieraan uiteenlopende bijdragen. Een illustratief voorbeeld hiervan is North Sea Energy, een krachtenbundeling om energiewinning vanuit de Noordzee economisch en sociaal verantwoord te verduurzamen. Deze impuls wordt enorm versterkt door Zon op Zee, waar topbedrijven uit de offshore industrie zich voor inzetten.

Nieuws
Contact

Dr. ir. René Peters

  • Waterstof
  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.