nieuws

Eerste Annual Outlook Hinterland and Continental Freight Transport gepubliceerd

24 jul 2018

Als de logistieke sector in Nederland haar belangrijke internationale positie wil behouden én aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs wil voldoen zal alles uit de kast gehaald moeten worden.

De Outlook van 2018 kunt u downloaden via de Topsector Logistiek Website

naar de site

TNO, CE Delft en Connekt hebben de eerste Outlook gepresenteerd waarin voor het internationale goederenvervoer in Nederland de mogelijkheden worden beschreven om de CO2-reductiedoelen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen. Het achterlandvervoer van de Nederlandse (lucht-)havens en het continentale internationale vervoer omvat een substantieel deel (ca. 60%) van de totale CO2-uitstoot van het goederenvervoer en heeft daarmee ook een grote opgave om de doelen van ‘Parijs’ te halen. Er zal meer dan 6x efficiënter moeten worden vervoerd, op- en overgeslagen.

Voor 5 verschillende segmenten (droge bulk, vloeibare bulk, vers, consumentenproducten en halffabricaten) zijn de besparingsmogelijkheden in kaart gebracht en in perspectief en relatie tot elkaar geplaatst. Hierdoor komt er zicht op de mogelijke routes (transitiepaden) die bewandeld zouden moeten worden in deze vijf segmenten. Het blijkt dat snel begonnen moet worden met zoveel mogelijk opties: ‘losse’ maatregelen zijn niet afdoende. Zo is het inzetten op zuinige of elektrische voertuigen en hernieuwbare brandstoffen alleen niet genoeg. Een systeemaanpak is vereist en alle in deze studie geïdentificeerde decarbonisatiemaatregelen moeten worden toegepast. Er moet ook meteen worden begonnen, een vertraging heeft tot gevolg dat de decarbonisatieopgave de komende jaren alleen maar groter wordt.

Nieuws
Contact

Ir. Jordy Spreen

  • duurzame logistiek
  • carbon footprinting
  • stadslogistiek
  • duurzaam transport
  • voertuigemissies

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.