nieuws

Auto rijdt eerste kilometers op brandstof uit zeewier

TNO’s zeewierlab levert substantiële bijdrage • 13 nov 2019

Het Europese project MacroFuels, waar ook TNO aan deelneemt, is er in geslaagd om brandstof uit zeewier te maken. Het project richt zich vanaf 2016 op het produceren van biobrandstoffen uit zeewier. Met het vorig jaar geopende zeewierlaboratorium leverde TNO een belangrijke bijdrage aan deze doorbraak. Het afgelopen jaar is er 10 kilo bio-ethanol en 8 kilo bio-butanol uit zeewier geproduceerd waar een personenauto de eerste 80 kilometers op heeft gereden.

In het zeewierlab kunnen de essentiele processtappen voor omzetting van zeewier naar biobased brand- en grondstoffen worden ontwikkeld.
Zeewierlaboratorium

Het zeewierlaboratorium van TNO in Petten bestaat uit flexibel in te zetten testfaciliteiten, waarmee nieuwe verwerkingsmanieren van zeewier naar biobrandstoffen en groene grondstoffen kunnen worden ontwikkeld. In het MacroFuels-project bewerkte TNO in het laboratorium de zeewier tot een grondstof voor de productie van deze brandstoffen. Deze grondstof is vervolgens door partner Universiteit Wageningen omgezet in bio-butanol. Partner Danish Technological Institute (DTI) heeft de bio-ethanol uit zeewier geproduceerd.

Testen personenauto

Door de biobrandstoffen te mengen met fossiele brandstoffen zijn E10- en B10-brandstof geproduceerd (10% biobrandstof bijgemengd) waar hedendaagse auto’s op kunnen rijden. In totaal is er circa 100 liter brandstof met bio-ethanol aangemaakt en werd ook 100 liter brandstof gemengd met bio-butanol. Vervolgens zijn er rijtesten met een personenauto op de weg in Denemarken uitgevoerd. Diverse soorten rijgedrag, van filerijden tot op de snelweg rijden, werden getest. Aangetoond werd dat de “zeewier-brandstoffen” hetzelfde werken als de reguliere brandstoffen, in termen van gebruik en emissies. Het doel is om aan te tonen dat het assortiment duurzame brandstoffen uitgebreid kan worden met de grondstof zeewier.

Bestaande apparatuur

In het MacroFuels-project is aangetoond dat de stappen om brandstof van zeewier te maken technisch haalbaar zijn. Uit een enkele partij zeewier werd een biobrandstof geproduceerd die in een auto werd getest. Alle stappen werden uitgevoerd met bestaande apparatuur waarin de innovatieve proces stappen zijn uitgevoerd. Beginnend met experimenten op laboratoriumschaal, is het proces opgeschaald naar multi-liter schaal.

Toekomst

Het TNO zeewier programma zal zich de komende jaren richten op optimalisering van het proces om biobrandstoffen te produceren zodat opschaling en kostenbesparing mogelijk wordt. Het doel van de Hernieuwbare energie EU richtlijn is om in 2030 in het transport (luchtvaart, zwaar wegverkeer en binnenvaart 14% hernieuwbare brandstoffen te gebruiken waarvan 3,5% geavanceerde biobrandstoffen zoals die uit zeewierDit betekent dat er dan 175-350 bioraffinaderijen in Europa moeten staan. TNO zal de komende jaren een bijdrage blijven leveren met het onderzoek in het zeewierlaboratorium.

Meer toepassingen

De combinatie van de productie van biobrandstoffen met andere hoogwaardige producten uit zeewier is een veelbelovend vooruitzicht. De kennis die TNO heeft ontwikkeld in het zeewierlaboratorium is toepaspaar voor een breed scala aan zeewiertoepassingen van voedingsmiddelen, bioplastics tot biobrandstoffen.

TNO Insights

Zeewierlab: symbiose tussen kennis en bedrijvigheid

11 december 2018
Een laboratorium waar wetenschappelijke kennis wordt gekoppeld aan pionierende ondernemers die willen innoveren met zeewier. Een investering in innovatie, nieuwe bedrijvigheid, werkgelegenheid en duurzaamheid.... Lees verder
Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Jaap van Hal

  • Bioraffinage
  • zeewier
  • organosolv
  • biomassa

Mediavragen?