nieuws

Meerjarig innovatie programma rond verduurzaming bestaande bouw gestart

Consortium richt zich op ontwikkeling betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten • 12 dec 2019

Het nieuwe IEBB consortium, Integrale Energietransitie Bestaande Bouw, had gisteren zijn kick-off. Dit sectorbrede samenwerkingsverband, dat geïnitieerd is door het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC), bestaat naast penvoerder TNO uit ruim 125 deelnemende partijen vanuit kennisinstellingen, de bouw, de techniek- en ontwerpsector, overheden, woningeigenaren en bewoners. Met de toekenning van 13,8 miljoen euro subsidie in het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) en een programmaomvang van 21,4 miljoen zullen de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten worden ontwikkeld om zo tot het voor de energietransitie in de gebouwde omgeving gevraagde tempo van 200.000 gerenoveerde woningen per jaar te komen.

Op dit moment zijn beschikbare oplossingen te duur, te arbeidsintensief en voldoen ze niet aan de verwachtingen en behoeften van bewoners. Op basis van een nieuwe manier van samenwerken tussen vragende partijen, aanbiedende partijen en kennisinstellingen en een gezamenlijke ontwikkelagenda worden nieuwe kennis en technologieën ontwikkeld om te komen tot haalbare, betaalbare en opschaalbare oplossingen. Hiervoor richt het consortium zich onder andere op innovatieve oplossingen voor warmteconversie en opslag, digitalisering, industrialisatieconcepten, ketenintegratie en samenwerkingsvormen.

Het IEBB consortium staat open voor deelname van andere partijen die een bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling om de vereiste renovatiesnelheid te behalen. Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij Nancy Westerlaken, programmadirecteur Integrale Energietransitie Bestaande Bouw.


Het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw tijdens de kick off op 11 december.

Voor nader informatie: Nancy.Westerlaken@tno.nl


Nieuws
Contact

Nancy Westerlaken MSc

  • Building Physics & Systems
  • Sustainability
  • Building Performance Modelling
  • Product And Concept Development

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.