nieuws

TNO exploreert realistische routes naar Parijs tijdens debatmiddag

05 dec 2019

Industrie, innovators en beleidsmakers zullen op korte termijn de handen ineen moeten slaan om de transitie naar duurzame mobiliteit in de gewenste versnelling te krijgen, zo luide de algehele conclusie van de stakeholdersdebatten “Realistische routes naar Parijs” die afgelopen dinsdag plaatsvonden in Helmond.

TNO organiseerde de debatten in samenwerking met de Automotive campus om feiten en fictie van elkaar te scheiden en om te zorgen voor gemeenschappelijke grond. Ellen Lastdrager, Managing Director Traffic & Transport: "Het is van groot belang dat zowel overheden als de industrie maximaal ondersteund worden met de juiste innovatie, zodat er betrouwbare en toekomstbestendige keuzes gemaakt kunnen worden. De mate waarin wij daar als TNO in slagen, is bepalend voor onze impact op het vraagstuk. Dat vraagt om continue toetsing van onze koers en ons onderzoekportfolio aan de dagelijkse realiteit."

Elektrische aandrijflijnen en aandrijflijnen op basis van schone verbranding 

De middag werd afgetrapt door een presentatie van Jan Lammers, oud F1 coureur en Directeur van de Dutch GP Zandvoort. Lammers vertelde over zijn ambities voor een duurzame Nederlandse Grand Prix en over de F1 als testlaboratorium op het gebied van technologische noviteit. In twee debatrondes die volgden – over de toekomst van personenvervoer en Heavy Duty- passeerden verschillende transitierichtingen de revue. Het accent lag daarbij op enerzijds elektrische aandrijflijnen op basis van accu's of waterstof, anderzijds aandrijflijnen op basis van schone verbranding.

Van 'de meest realistische route naar Parijs' bleek geen sprake. In de geanimeerde gesprekken tussen debatdeelnemers en de zaal kwam de complexiteit en de meervoudigheid van het vraagstuk al snel aan de orde. De beste weg naar Parijs is afhankelijk van tal van factoren en de overgrote meerderheid van de aanwezigen was het er over eens dat er meerdere transitiepaden bewandeld moeten worden om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen.

Door meerdere geluiden te laten horen en het vraagstuk integraal te benaderen werden debatgasten en publiek uitgedaagd om verder te kijken dan de uitdaging van de eigen branche. Het leverde positieve energie op en leidde tot verrassende gesprekken.

Innovation Center for Sustainable Powertrains

Concluderend bleef nog de vraag over; hoe verder? Op die vraag sprong TNO in door het initiatief voor een vernieuwd Powertrains Test Center, het Innovation Center for Sustainable Powertrains (ICSP) toe te lichten aan het publiek. Martijn Stamm, Director Market Traffic & Transport TNO hield een pleidooi voor gemeenschappelijk handelingsperspectief door de handen ineen te slaan. Stamm: "Door de krachtenbundeling en gedeelde onderzoeksfaciliteiten kan er efficiënter en effectiever gewerkt worden aan duurzame mobiliteitsoplossingen. Zo bieden we samen de uitdagingen waar we als sector voor staan het hoofd én verzilveren we kansen voor een krachtige Nederlandse industrie."

Meer weten over het Innovation Center for Sustainable Powertrains?

Neem contact op met Jan Ebbing

Contact
Nieuws
Contact

Drs. Jan Ebbing

  • aruba
  • caribbean
  • duurzame energie

Mediavragen?