nieuws

Vervangende nieuwbouw: het begint bij bewoners

12 mrt 2019

Het verduurzamen van de kleine 2,5 miljoen huurwoningen van de woningcorporaties levert een wezenlijke bijdrage aan de energietransitie. Dan is het enthousiasmeren van bewoners en dus goede communicatie met hen cruciaal. Samen met drie corporaties – Area, Openbaar Belang en Woonstede - en met ondersteuning vanuit de regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie heeft TNO het zogeheten Inspiratieboek ‘Bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw’ samengesteld, op basis van interviews met bewoners en een reeks werksessies met medewerkers van de corporaties. Het boek biedt houvast in de communicatie met bewoners, bevat een stappenplan, voorbeelden, praktische tips, tools en verwijzingen.

Inspiratieboek

Bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw

Bewonerscommunicatie bij vervangende nieuwbouw

De energietransitie vergt veel van de huurders bij woningcorporaties. Want het is nogal wat als je te horen krijgt dat je woning straks tegen de vlakte gaat om plaats te maken voor duurzame nieuwbouw. Of dat je een tijd uit je flat moet omdat die energieneutraal wordt gemaakt. Als corporaties het verhaal eerlijk vertellen en de bewoners actief betrekken, maakt weerstand plaats voor begrip en zelfs meedenken. TNO ontwikkelde samen met drie corporaties – Area, Openbaar Belang en Woonstede - een aanpak voor communicatie met bewoners. Die zien doorgaans enorm op tegen wat komen gaat. Hun vertrouwde huis en omgeving veranderen ineens ingrijpend en hun eigen leven dreigt een tijdje overhoop te liggen. Een kansloze missie dus? Nee, want als je de bewoners serieus informeert en betrekt zien ze welke voordelen een nieuwe woning kan bieden en denken ze graag mee. Winst aan beide kanten.

Vertrouwen

Uit de interviews die gedragswetenschappers van TNO met bewoners hielden blijkt dat als je bewoners wel betrekt in het proces op een open manier, dat vaak positieve gevolgen heeft. Bijvoorbeeld door bewoners tijdens een voorlichtingsavond foto’s, een maquette te laten zien en ze mee laten tekenen op een plattegrond van de wijk. Dit spreekt bewoners tot de verbeelding en geeft vertrouwen.

Bewoners als uitgangspunt

Voor het realiseren van een energieneutrale gebouwde omgeving, of liever nog, gebouwen en woningen die meer energie produceren dan gebruiken, is de rol van bewoners cruciaal. Of het nu gaat om huurders in een appartementencomplex van een woningcorporatie of een vereniging van eigenaren in flatgebouwen: verduurzaming is niet van bovenaf op te leggen maar begint bij de bewoners. TNO advies is om de bewonersreis en waarden van bewoners als uitgangspunt te nemen. Als er bijvoorbeeld een tijdje niks te melden valt, stuur dan tussentijds een bericht waarom. Onzekerheid is tergend. En communiceer niet van bovenaf maar op voet van gelijkwaardigheid. Nodig bewoners uit mee te denken.Het boek dient als inspiratie voor corporaties, bouwbedrijven, gemeenten en andere betrokken partijen. Wat de drie corporaties betreft blijft het hier niet bij. In een Community of Practice kunnen meer corporaties praktijkkennis met elkaar delen en steeds meer leren over communicatie met bewoners in de praktijk.

Roadmap

Naar een energie producerende gebouwde omgeving

Het niet langer aansluiten van nieuwe woningen op het gasnet is een belangrijke stap in het aardgasvrij maken van ons land. Maar dat realiseren in alle bestaande woningen en gebouwen is een enorme opgave.... Lees verder
Roadmap

Buildings & Infrastructure

Wij maken dagelijks als vanzelfsprekend gebruik van infrastructuur en gebouwen, die door de bouw- en technieksector zijn gerealiseerd. De bouw levert een cruciale bijdrage aan onze samenleving. De kwaliteit... Lees verder
Kennis

Succesvolle wijkaanpak: motiveer bewoners

Wat moet er precies gebeuren, door wie en wanneer om aardgasvrije wijken grootschalig mogelijk te maken? Dat is de vraag waarover onderzoekers van TNO zich buigen. Nu al is duidelijk dat het betrekken... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Nicole de Koning

  • Gedrag
  • Gedragsbeinvloeding
  • Adoptie
  • Experience
  • Participatie

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.