Herbert Zondag

Herbert Zondag

Functie:
Senior Scientist at TNO and Professor at TU Eindhoven on Thermal Energy Storage
Herbert Zondag

Mijn voornaamste onderzoeksgebied is de opslag van thermische energie, met speciale aandacht voor thermochemische warmteopslag, PCM-warmteopslag en metaalbrandstoffen en redox-warmteopslag. Het onderzoek varieert van materialen op moleculaire schaal tot thermisch design van prototypes.

Leerstoel

Thermal energy storage (Eindhoven University of Technology).

Onderzoeksgebied

In de afgelopen 10 jaar ben ik betrokken geweest bij verschillende promotie-onderzoeken over dit onderwerp, uiteenlopend van moleculaire dynamica en onderzoek naar experimentele materialen tot prototypeontwikkeling en systeemanalyse. Daarnaast zal ik mijn activiteiten in de komende jaren uitbreiden naar de ontwikkeling van metaalpoeder als CO2-vrije brandstof. Tot slot doceer ik over:

  • Opslag van thermische energie, waarbij ik een breed overzicht geef van warmteopslag, van de opslag van voelbare en ondergrondse warmte tot PCM's en thermochemische systemen, waaronder metaalbrandstoffen.
  • De vraag naar energie, waarbij ik een overzicht geef van het energieverbruik in Nederland, met een focus op industriële processen

Belangrijkste publicaties

  • Tijani, M.E.H., Zondag, H.A. and Van Delft, Y.C., Review of Electric Cracking of Hydrocarbons, ACS Sustainable Chem. Eng. 2022, 10, 49, 16070–16089.
  • Zondag, H. A., de Boer, R., Smeding, S. F. & van der Kamp, J., Performance analysis of industrial PCM heat storage lab prototype, Journal of Energy Storage. 18, pag. 402-413, 2018.
  • Scapino, L., Zondag, H. A., Van Bael, J., Diriken, J. & Rindt, C. C. M., Sorption heat storage for long-term low-temperature applications: A review on the advancements at material and prototype scale, Applied Energy. 190, pag. 920-948, 2017.
  • Gaeini, M., Zondag, H. A. & Rindt, C. C. M., Effect of kinetics on the thermal performance of a sorption heat storage reactor, Applied Thermal Engineering. 102, pag. 520-531, 2016.
  • Zondag, H. A., Kikkert, B., Smeding, S. F., Boer, de, R. & Bakker, M, Prototype thermochemical heat storage with open reactor system, Applied Energy. 109, pag. 360-365, 2013.
  • Zondag, H. A., Flat-plate PV-Thermal collectors and systems : a review, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 12, pag. 891-959, 2008.
  • Zondag, H. A., Vries, de, D. W., Helden, van, W. G. J., Zolingen, van, R. J. C. , Steenhoven, van, A. A., The yield of different combined PV-thermal collector designs, Solar Energy. 74, pag. 253-269, 2003.
  • Zondag, H. A., Vries, de, D. W., Helden, van, W. G. J., Zolingen, van, R. J. C. & Steenhoven, van, A. A., The thermal and electrical yield of a PV-thermal collector, Solar Energy. 72, pag. 113-128, 2002.

Petten

Westerduinweg 3
1755 LE Petten

Postadres

Postbus 15
1755 ZG Petten

Bekijk route