nieuws

Iedere werknemer kan zinvol en passend werk doen met de juiste technologische ondersteuning

27 okt 2020

TNO zet in op een meer inclusieve arbeidsmarkt en lanceert een handreiking om werkgevers mee te nemen in de mogelijkheden die technologie kan bieden om ook mensen met een psychosociale belemmering passend en zinvol werk te bieden. Niet alleen werkgevers en werknemers komen aan het woord, ook wordt beschreven welk type technologie ondersteuning kan bieden bij welk type belemmering en hoe dit in de praktijk aangepakt kan worden.

Download hier de Handreiking

Download

Meer kansen op duurzaam werk voor iedereen

Virtual en Augmented Reality kunnen medewerkers helpen met psychosociale belemmeringen.

De handreiking is bedoeld voor alle werkgevers die de talenten van medewerkers met een psychosociale beperking willen benutten. Het geeft werkgevers een praktische mogelijkheid met gebruik van de juiste technologische ondersteuning een bijdrage te leveren aan een belangrijke maatschappelijke opgave: een meer duurzame en inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen, zinvol en passend werk kan doen en alle talenten benut worden.

In de handreiking wordt een overzicht gepresenteerd van enkele belangrijke technologieën die daarop inspelen zoals bijvoorbeeld Virtual en Augmented Reality, Sociale Robots, Monitoring & Feedback systemen, maar ook de inzet van Online Platforms. Aan het woord komen ondernemers die al succesvol gebruik maken van bepaalde technologieën en in vier verschillende cases ontmoet je medewerkers met psychosociale belemmeringen. TNO heeft op basis van werkgevers die al gebruik maken van inclusieve technologie de Checklist voor innovatie, impact en implementatie van inclusieve technologie ontwikkeld die werkgevers direct kunnen gebruiken.

Echt een verschil maken


"Als mijn medewerker iets vergat, vroeg ze mij altijd om uitleg. Dat is niet meer nodig. Ze kan zelfstandig alle taken uitvoeren en ons product zelf maken. Ik heb nu meer tijd voor het ontwikkelen van mijn medewerkers en kan voldoen aan hoge kwaliteitseisen van opdrachtgevers."

De leidinggevende van Janny geeft aan dat de ondersteuning van de Beamer projectie een enorm verschil maakt. Janny , een medewerkster met een verstandelijke beperking kan door middel van het projecteren van montage instructies nu een complex product bijna helemaal zelf assembleren. Ze hoeft niet steeds naar haar leidinggevende als ze het even niet snapt of vergeten is hoe het ook alweer zat. De leidinggevende heeft nu meer tijd om zich te richten op ontwikkelmogelijkheden van medewerkers. De werkgever is heel tevreden omdat de assemblagelijn door meer medewerkers bemenst kan worden, Janny complexer werk aan kan en niet in de laatste plaats omdat Janny heel veel plezier heeft in het werk en weer trots is op wie ze is en wat ze kan.

De hiervoor beschreven technologie is niet alleen toepasbaar in het voorgaande voorbeeld, maar is schaalbaar en te implementeren voor een veel bredere doelgroep van werknemers met psychosociale belemmeringen. Dit geldt ook voor de andere voorbeelden in de handreiking. Een technologie die ondersteunt bij het terugdringen van verzuim door stressklachten is niet alleen passend voor mensen met een Autisme Spectrum stoornis zoals Jordi.

Collaborative robots ondersteunen de werknemers.

Om de duurzame inzetbaarheid en de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren, zijn kennis en innovatie van doorslaggevend belang. Gemeenten, professionals, bedrijven, werkzoekenden én TNO dragen allemaal hun eigen steentje aan een inclusieve arbeidsmarkt. Verschillende grote en kleine organisaties ondernemen steeds meer actie omdat ze echt geloven in inclusief ondernemerschap en de voordelen hiervan.

Organisatie

Vanuit de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT) initiëren de partners – Cedris, SBCM en TNO onderzoeksprojecten om kennis over inclusieve technologie samen op te bouwen en breed te delen, met het oog op een meer inclusieve arbeidsmarkt.

De handreiking is mede tot stand gekomen met hulp van een aantal sociale ondernemers en hun werknemers en experts op het gebied van arbeid en gezondheid, technologie, psychische klachten en duurzame inzetbaarheid en arbeidsmarkt. TNO voert het project uit en het is gefinancierd door Instituut Gak.

Bekijk meer

Kennis

Duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Om de duurzame inzetbaarheid en de arbeidsparticipatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren, zijn kennis en innovatie van doorslaggevend belang. Gemeenten, professionals, bedrijven,... Lees verder
Ons werk

Technologie inzetten voor inclusieve arbeidsmarkt

Dat mensen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, komt soms omdat ze moeite hebben met bepaalde handelingen. Hetzij omdat ze er fysiek niet toe in staat zijn, hetzij omdat bepaald werk te complex... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.