nieuws

Jaarlijkse TO2 impactrapportage 2020: TO2morrow

02 dec 2020

Hoe dragen Toegepast Onderzoeksorganisaties (TO2-instellingen) bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals veiligheid en klimaatverandering, en aan de versterking van de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven?

Early adapters

Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat in het voorwoord: ‘De onderzoeker die vragen stelt, de ondernemer vol ambitie, nieuwsgierige consumenten, eerstelingen – early adapters – zij kijken altijd door een bijzondere bril, de bril die nieuwe verten laat zien of een ander perspectief op oude vondsten. Dat mooie uizicht kun je goed koppelen aan maatschappelijke opgaven. Dan krijg je missiegedreven innovatie. En van missiegedreven innovatie worden we allemaal wijzer. Als samenleving krijgen we er schone, duurzamere en veiligere toepassingen voor terug. En Nederland wint aan concurrentie- en verdienvermogen.”

Welke innovatieve oplossingen dragen bij aan een duurzame, schone en veilige toekomst voor Nederland?

Impactrapportage 2020

Download

Impactrapportage 2020: innovatieve oplossingen

De TO2-instellingen, die verenigd zijn in de TO2-federatie, zijn TNO, WUR, Deltares, NLR en MARIN. In nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat publiceren zij vandaag hun Impactrapportage 2020, waarin ze aan de hand van voorbeelden laten zien hoe hun innovatieve oplossingen bijdragen aan een duurzame, schone, gezonde en veilige toekomst voor Nederland. Een belangrijk deel van het onderzoek wordt gefinancierd door de overheid, en de betrokken TO2-instellingen laten in dit toegankelijke magazine graag zien welke resultaten hiermee zijn behaald.

De impactrapportage wordt jaarlijks uitgebracht.Concrete impact gaat in deze rapportage bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de grootste en meest krachtige windturbine ter wereld, het veilig en ‘privacy-proof’ delen van zorgdata, verdediging tegen drones op basis van high energy laserstralen, de warmtebatterij die een doorbraak betekent voor energieopslag, verduurzaming in de bouw met hout en het Veilig en snel data versturen via satellieten.

Ook wordt stilgestaan bij de groei in toegevoegde waarde van ondernemingen die TNO inschakelen bij hun onderzoek. Ten slotte is er speciale aandacht voor de inzet van praktische innovaties om het coronavirus te bestrijden.

Nieuws

Jaarlijkse TO2 Impactrapportage 2019: TO2MORROW

20 december 2019
Hoe dragen Toegepast Onderzoeksorganisaties of TO2-instellingen bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, zoals vergrijzing en klimaatverandering, en aan de versterking van de concurrentiekracht... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.