nieuws

Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

Vertrouwenspersoon middel tegen ongewenste omgangsvormen op de werkvloer • 18 feb 2020

Zo’n 16% van de werknemers heeft op de werkvloer te maken met ongewenste omgangsvormen van collega’s of leidinggevenden (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, TNO/CBS). Een vertrouwenspersoon kan helpen bij het voorkomen of verminderen van de psychosociale arbeidsbelasting die daardoor kan ontstaan. Voor werknemers, werkgevers en mensen die vertrouwenspersoon zijn of willen worden heeft TNO op verzoek van het ministerie van SZW de Wegwijzer Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen ontwikkeld.

Download de Wegwijzer Vertrouwenspersoon

Download

Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer

Het gaat bij deze 16% van de werknemers om ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. Daarnaast heeft ook nog bijna 6% van de werknemers te maken met discriminatie op de werkvloer. Dit alles leidt gemiddeld tot 7 extra verzuimdagen van deze werknemers per jaar.

Meer weten over ongewenste omgangsvormen op de werkvloer? Bekijk de Factsheet Interne ongewenste omgangsvormen.

Vertrouwenspersoon bij ongewenste omgangsvormen

Ruim één op de zes werknemers zegt toegang te hebben tot een vertrouwenspersoon (61%, Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, TNO/CBS). Dit kan iemand uit de organisatie zijn, maar er zijn ook externe vertrouwenspersonen. In de landbouw, bosbouw en visserij, in de horeca en in de groot- en detailhandel heeft minder dan de helft van de werknemers toegang tot een vertrouwenspersoon (zie de figuur).

Voor werkgevers is het aanstellen van een vertrouwenspersoon een middel om psychosociale belasting te verminderen en gezondheidsklachten en verzuim te voorkomen. Werknemers krijgen de kans om ongewenst gedrag te melden, en samen met de vertrouwenspersoon te zoeken naar oplossingen.

Woordvoering/contact

  • Inhoudelijk – SZW Amelie Ribbers (06 1320 5178)
  • Cijfers – TNO Anita Venema (06 52803543)
Ons werk

Monitoring van de arbeidssituatie

Hoe beïnvloeden maatregelen de gezondheid of de productiviteit? Wegen de kosten tegen de baten op? Treffen werkgevers meer maatregelen om langer doorwerken te faciliteren? De arbeidssituatie van Nederland... Lees verder
Roadmap

Work: gezond, veilig en productief werken

De wereld van werk verandert snel door globalisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Als Nederland wil blijven concurreren zijn goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we dat mensen gezond,... Lees verder
Thema

Gezond leven: ‘Gezond werken en leven bevorderen’

Als gevolg van de toename van leefstijlgerelateerde ziekten en chronische aandoeningen zullen we op een andere manier naar gezondheid en zorg moeten kijken en preventie en behandeling moeten combineren.... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Anita Venema

  • projectmanagement
  • arbeidsveiligheid
  • arbeidsomstandigheden
  • beroepsziekten
  • China

Mediavragen?