nieuws

Minister van BZK geeft duidelijkheid over onderzoeksplicht gebouwen met breedplaatvloeren

07 apr 2020

De Kamervragen die recent gesteld zijn naar aanleiding van artikelen in Cobouw van 13 maart 2020 en Financieel Dagblad van 14 maart 2020 over een vermeende wijziging van de onderzoeksplicht voor eigenaren van gebouwen met breedplaatvloeren, zijn 2 april jl. beantwoord door minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De minister maakt duidelijk dat er geen sprake is van een aanpassing van de per 1 april 2020 bestaande onderzoeksplicht voor gebouwen hoger dan 70 meter en gebouwen met verminderd zelfredzame personen. Deze gebouwen moeten voor 1 april 2021 zijn beoordeeld en dit onderzoek moet worden uitgevoerd met het in mei 2019 gepubliceerde stappenplan. De jaren daarop zullen de andere gebouwen volgen.

Klankbordgroep

TNO maakt deel uit van de klankbordgroep die het ministerie van Binnenlandse Zaken sinds najaar 2017 adviseert over de maatregelen voor gebouwen met breedplaatvloeren. Deze klankbordgroep, die verder bestaat uit experts van o.a. Betonhuis, VNconstructeurs, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (VBWTN), Bouwend Nederland, Hageman, Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN), het ministerie van BZK en het Rijksvastgoedbedrijf, stelt adviezen op voor onderzoek aan breedplaatvloeren en heeft in dat kader ook de daarvoor vereiste rekenregels vastgesteld.

Onderzoeksplicht

Het ministerie van Binnenlandse Zaken start via een onderzoekplicht per 1 april 2020 met de beoordeling van breedplaatvloeren, op basis van de vastgestelde rekenregels. Deze onderzoekplicht  is in eerste instantie gericht op het beoordelen van een beperkte groep constructies in Nederland. Dat betreft hoge gebouwen (hoger dan 70m), gebouwen met verminderd zelfredzamen met meer dan 4 verdiepingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.) en gebouwen waar meer dan 500 mensen aanwezig kunnen zijn op of onder een breedplaatvloer.

Deze gebouwen moeten voor 1 april 2021 onderzocht zijn door de eigenaar. Er is, aldus de minister, geen sprake van een aanpassing van de voorwaarden en regels van deze eerste fase. Het toepassingsgebied voor de huidige onderzoekplicht is eveneens al bekend sinds mei 2019.

Stappenplan

Het onderzoek aan deze groep gebouwen moet worden uitgevoerd met het in mei 2019 gepubliceerde stappenplan. Dit stappenplan geeft rekenregels waarmee men kan aantonen of een breedplaatvloer voldoet aan het beoogde veiligheidsniveau. Als blijkt dat die breedplaatvloer niet voldoet aan deze rekenregels, volgt uit het stappenplan dat er maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid alsnog te waarborgen.

Deze maatregelen kunnen volgens het stappenplan, naast maatregelen om de optredende belasting te verlagen of de constructie te versterken, o.a. bestaan uit het uitvoeren van proefbelastingen of een verdere risicobeoordeling door een deskundige.

De minister antwoordt verder dat TNO en Hageman eerder hebben aangegeven dat het uitvoeren van proefbelastingen op één of meerdere vloeren in een specifiek gebouw, indien correct toegepast en geanalyseerd, betrouwbare informatie geeft voor de beoordeling van andere vloeren in dat gebouw.

Overige gebouwen met breedplaatvloeren

Er zijn in Nederland meer gebouwen met breedplaatvloeren en die moeten na 1 april 2021 ook onderzocht worden. In het kader hiervan heeft TNO in de klankbordgroep een presentatie gegeven over een eventueel door haar uit te voeren onderzoek dat mogelijk kan leiden tot een beperking van de te onderzoeken gebouwen in de volgende fasen van de onderzoeksplicht. In de klankbordgroep is afgesproken dat TNO hiervoor een onderzoeksvoorstel zal indienen bij het Ministerie van BZK.

De landelijke aanpak is steeds gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke kennis en onderzoeksresultaten. TNO zal in dit toekomstig onderzoek bezien hoe het gegeven dat in Nederland al jarenlang breedplaatvloeren worden toegepast zonder zichtbare problemen kan worden meegenomen in een verdere statistische beschouwing van de veiligheidsrisico’s. Het nog uit te voeren onderzoek van TNO beoogt daarmee een verdere uitbreiding van de beschikbare wetenschappelijke kennis.

Nieuws
Contact

Mr. Kees Nanninga

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers

Mediavragen?