nieuws

House of Skills lanceert digitale skills ‘paskamer’

12 mei 2020

Op 8 mei is de gratis ‘digitale paskamer’ van het publiek-private samenwerkingsverband House of Skills gelanceerd. De ’paskamer’, een door TNO ontwikkeld hulpmiddel, laat zien welke skills set (vaardigheden) iemand heeft en welk werk daarbij past. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kunnen zo op een nieuwe manier aan elkaar worden gekoppeld.

Werkzoekenden die in de ‘paskamer’ zelf een profiel opstellen krijgen inzicht in hun skills en informatie over beroepen en functies die daarbij passen. Professionals, zoals hr-specialisten, klantmanagers, loopbaancoaches en intercedenten, kunnen het hulpmiddel gebruiken ter ondersteuning bij de zoektocht naar werk van hun klanten. Op dit moment staan al ruim 900 verschillende beroepen en bijbehorende skills in de 'paskamer’ beschreven.

Ontdek jouw skills in De Paskamer

Bezoek de paskamer!

Mismatch voorkomen

Door de arbeidsmarkt meer op skills in te richten komen de vaardigheden van werkenden en werkzoekenden die nu onzichtbaar blijven beter in beeld. De match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt kan hiermee nauwkeuriger worden gemaakt en stimuleert intersectorale mobiliteit en een leven lang ontwikkelen.

TNO beoogt bijvoorbeeld middels Fieldlab ‘House of Skills’ en met de inzet van innovatieve middelen wat aan deze mismatch te doen, aldus Joost van Genabeek, senior onderzoeker Skills-based arbeidsmarkt van TNO.

Coronacrisis en arbeidsmarkt

De samenleving is door de coronacrisis ingrijpend veranderd. Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. In sectoren als de horeca en de cultuursector verdwijnen veel banen, terwijl bijvoorbeeld de zorg mensen tekort komt.

De arbeidsmarkt vraagt zeker in deze tijd om een flexibele beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen: niet alleen door het halen van diploma’s, maar ook met het aanleren en ontwikkelen van vaardigheden (skills).

Wethouder Kukenheim (Beroepsonderwijs en Toeleiding Arbeidsmarkt): “Door de coronacrisis verliezen veel mensen hun baan en moeten ze op zoek naar ander werk, soms zelfs in een andere sector. Als werkenden en werkzoekenden weten wat hun vaardigheden zijn, vergroot dat hun inzicht in welk ander werk bij hen past.

Veelal is daar ook omscholing bij nodig. Dat is de reden waarom we in het collegeakkoord hebben afgesproken om House of Skills een belangrijke rol te geven als omscholingshuis. Dat is nu hard nodig. De Paskamer is een nuttig en gratis hulpmiddel, dat ook kan worden ingezet in het Regionaal Werkcentrum, dat mensen aan nieuw werk moet helpen vóór ze in bijstand of WW terecht komen”.

Over House of Skills

House of Skills is een samenwerkingsverband van regionale overheden in de Metropoolregio Amsterdam en CNV/James, ROC van Amsterdam, TNO, Hogeschool van Amsterdam, VU, Universiteit van Amsterdam, gemeente Amsterdam, Manpower, Randstad, FNV, UWV, Hogeschool Windesheim, ROC Nova, SEO, AWVN, HAN en Saxion.

Doel is een transitie naar een meer op skills georiënteerde arbeidsmarkt waarmee we:

  • De beroepsbevolking meer regie geven over hun loopbaan;
  • Talenten optimaal benutten;
  • Een Leven Lang Ontwikkelen bevorderen;
  • De overstap naar een andere sector vergemakkelijken;
  • Een regionale arbeidsmarktcoalitie bouwen.
Ons werk

Mismatch arbeidsmarkt vraagt om matching op skills

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zorgen voor een mismatch tussen vraag en aanbod. TNO wil daar, met verschillende projecten, wat aan doen door in te zetten op ‘skills’ (kennis, vaardigheden en eigenschappen)... Lees verder
TNO Insights

House of Skills: vaardigheden zijn de toekomst van werk

04 april 2018
Binnen House of Skills ontwikkelen verschillende partijen uit de Metropoolregio Amsterdam samen loopbaanprogramma’s, met als doel om de duurzamere inzetbaarheid van lager- en middelbaar opgeleiden in deze... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?