nieuws

Internationale samenwerking om de veiligheid en gezondheid van werknemers te verbeteren

01 mei 2020

Het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), het Engelse Health and Safety Executive (HSE) en TNO kondigen met genoegen hun samenwerking aan op het gebied van verbetering van de veiligheid en gezondheidseffecten van werknemers door de (levenslange) blootstelling aan gevaarlijke stoffen (het working life exposoom).

De geplande onderzoeksactiviteiten omvatten:

  • het identificeren van vroege biomarkers van ziekte
  • het verzamelen van uitgebreidere blootstellingsinformatie
  • het ontwikkelen van betere indicatoren van blootstelling en gerelateerde gezondheidseffecten
  • het meten van de effecten van meerjarige risico's op de veiligheid en gezondheid van werknemers
  • het onderzoeken van de toepasbaarheid van opkomende fijnstof sensorsystemen om de blootstellingsbewaking op de werkplek te verbeteren

Geïnteresseerd of wil je deelnemen aan deze samenwerking?

Neem contact op met: Anjoeka Pronk

Contact

Doel van de samenwerking

Onlangs is een Memorandum of Understanding (MOU) ondertekend waarin de intenties van de partners zijn geformaliseerd. Deze samenwerking is erop gericht om ‘best practices’ te ontwikkelen en onderling te delen, het gezondheids- en veiligheidssysteem te verbeteren en te zorgen voor een gezond, productief personeelsbestand in Amerika, Engeland, Nederland en wereldwijd.

Unieke kennis van TNO

TNO werkt met het ‘working life exposoom programma’ aan technologie en methoden om blootstelling aan stoffen gedurende het werkende leven te monitoren en te interpreteren, te relateren aan gezondheidseffecten en effectieve preventiemethoden te onderzoeken.

Deze samenwerking geeft ons de mogelijkheid om toegepast onderzoek te doen in een internationaal verband in multidisciplinaire teams bestaande uit veelzijdige experts, variërend van sensorontwikkelaars tot blootstellingswetenschappers en van systeembiologen tot gedragswetenschappers. Dankzij deze samenwerking kunnen we onze ambities op het gebied van blootstelling op de werkvloer in relatie tot gezondheid sneller realiseren.

Kennis

BLOOTSTELLINGEN DIE ONZE GEZONDHEID BEÏNVLOEDEN

Onze gezondheid wordt beïnvloed door de omgeving waarin we opgroeien, wonen, werken, sporten, slapen en ontspannen. De combinatie van blootstellingen gedurende ons leven heeft een sterke invloed op de... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. Anjoeka Pronk

Mediavragen?