nieuws

Regierol gemeente bepalend in de transitie naar aardgasvrije wijken

27 mei 2020

Besturen, laveren of navigeren? Welke regierol neem je als lokale overheid in de besluitvorming over de uitdagende transitie naar ‘aardgasvrije wijken’? De G4-steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), TNO en Platform31 werkten samen een jaar lang aan nieuwe bouwstenen voor besluitvorming over de transitie naar aardgasvrije wijken. Conclusie is dat de wijze van regie nemen door gemeenten bepalend is voor een succesvol besluitvormingsproces én constructieve samenwerking met transitiepartners (en bewoners). Concreet zijn er drie regiemodellen ontwikkeld waarmee elke gemeente in Nederland aan de slag kan.
Concreet zijn er drie regiemodellen ontwikkeld waarmee elke gemeente in Nederland aan de slag kan.

De transitie naar aardgasvrije wijken staat bij gemeenten hoog op de agenda. Het Klimaatakkoord schrijft immers voor dat de gebouwde omgeving in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. Bovendien ligt er bestuurlijk een grote rol voor lokale overheden bij de uitvoering. Het inrichten van de besluitvorming over deze transitie is voor veel gemeenten een uitdaging. Want wie neemt welk besluit, waarover en op welk moment? En wanneer is welke kennis nodig om tot een goede onderbouwing te komen? In de publicatie ‘Innovatie in besluitvorming richting aardgasvrije wijken’ delen de G4-steden, TNO en Platform31 de ontwikkelde inzichten, met de gemeentelijke organisatie als vertrekpunt.

Meer weten over de bepalende rol van gemeenten in dit proces?

Meer informatie vind je in de publicatie ‘Innovatie in besluitvorming richting aardgasvrije wijken’ ›

Lees meer

“Top down besturen, meer bottom up laveren of als gemeente navigeren door het stellen van kaders en richtlijnen, elke regierol in de transitie naar aardgasvrije wijken kan succesvol zijn (en zelfs per wijk verschillen), mits expliciet gekozen. Belangrijk is dat je als gemeente per situatie een goede balans weet te vinden tussen je (politieke) besluitvormingsproces, de wettelijke kaders (als Omgevingswet en Warmtewet) en de positie en belangen van verschillende stakeholders”, aldus Hanneke Puts en Alexander Woestenburg van TNO. Zij hadden vanuit de unit SA&P een leidende rol in het ontwerp en de begeleiding van het gezamenlijke kennis- en leertraject.

Samen leren gaat door

In 2020 gaan de G4-steden, TNO en Platfom31 verder met de gezamenlijke ontdekkingstocht over besluitvorming in de transitie naar aardgasvrije wijken. Naast transitie in besluitvorming komen dan ook de onderwerpen van beleid naar investering en energierechtvaardigheid aan bod.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de publicatie Innovatie in besluitvorming richting aardgasvrije wijken.

TNO Insights

Hoe maken we Nederland aardgasvrij?

18 september 2018
Het aardgasvrij maken van ons land is een eerste rigoureuze stap in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Nieuwbouw krijgt al geen gasaansluiting meer. Om bestaande wijken... Lees verder
TNO Insights

Met geothermie naar een aardgasvrije toekomst

04 april 2019
In een brede strook van ruwweg Haarlem tot Nijmegen is het mogelijk een grote hoe-veelheid aardwarmte naar boven te halen. Dit kan in een aantal gemeenten in dat gebied een alternatief zijn voor aardgas.... Lees verder
Ons werk

Betrekken en stimuleren inwoners cruciaal voor aardgasvrije toekomst

Lees verder
Ons werk

Afgewogen beslissen over aardgasvrije toekomst

De doelstelling om in ons land in 2050 een volledig aardgasvrije gebouwde omgeving te hebben, is inmiddels staand beleid. Maar wie daarin welke rol gaat spelen, waarom, wanneer en hoe is voor veel publieke... Lees verder
Nieuws

Duidelijkheid over aardgasvrije woningen

05 september 2019
Er is nog veel onduidelijkheid over wie wanneer wat moet doen om de zeven miljoen woningen uiterlijk in 2050 aardgasvrij te krijgen. Er zijn rollen weggelegd voor de rijksoverheid, gemeenten, netbeheerders,... Lees verder
TNO Insights

Woningen aardgasvrij: wat drijft en remt bewoners?

05 maart 2020
Bewoners nauw bij de plannen betrekken is cruciaal om hen ertoe te bewegen van het aardgas af te stappen. Ze moeten weten waar ze aan beginnen, er financieel toe in staat worden gesteld en het ook echt... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.