nieuws

TNO ontdekt 150 miljoen jaar oude vulkaan in Noordzee

De vulkaan is de vierde op Nederlands grondgebied • 09 mei 2020

In een gebied 100 km ten noordwesten van Texel heeft de Geologische Dienst Nederland (GDN), onderdeel van TNO, per toeval een 3 kilometer diep begraven uitgedoofde vulkaan ontdekt. Dit gebeurde bij het analyseren van gegevens binnen een onderzoek naar de ondergrond van de Noordzee voor een groep van opdrachtgevers. In die gegevens ziet de vulkaan er ongeveer hetzelfde uit als de Zuidwalvulkaan in de Waddenzee, die 50 jaar geleden werd aangeboord. De geologen hebben de nieuw ontdekte vulkaan Mulciber gedoopt, naar de Romeinse god van het vuur en de vulkanen.

De vondst betekent dat we nu vier vulkanen op Nederlands grondgebied kennen. Naast de dode Mulciber en Zuidwalvulkaan zijn dat de actieve vulkanen Mount Scenery op het Caribische eiland Saba en de Quill op het nabijgelegen eiland Sint Eustatius.

Michiel van der Meulen, hoofd kartering van TNO, was blij verrast: “Een toevalstreffer, die bijdraagt aan onze kennis van de ondergrond van Nederland en ons deel van de Noordzee.”

Afwijkend aardmagnetisch veld

Afwijkend aardmagnetisch veld

De Mulciber werd herkend aan opvallende afwijkingen in de structuur van de ondergrond en het aardmagnetisch veld ter plekke. Dit laatste wordt veroorzaakt door verhoogde concentraties magnetische mineralen, die veel voorkomen in vulkanisch gesteente en minder in de omringende afzettingen.

Daarnaast is er vlakbij de locatie een dik pakket vulkanische as en basalt aangeboord. ”Deze observaties kunnen tezamen maar op één manier bevredigend verklaard worden: we hebben er een vulkaan bij”, aldus Van der Meulen.

Geologisch onderzoek TNO

De Geologische Dienst Nederland heeft de taak om op nationale schaal inzicht te bieden in geologische hulpbronnen zoals gas, olie, grondwater, steenzout, zand, grind en klei, en in geologische risico’s zoals bodemdaling en aardbevingen.

GDN doet daarom veel onderzoek om gedetailleerde kennis van de samenstelling en eigenschappen van de ondergrond te vergaren. Zij is daarnaast de beheerder van alle data en kennis van de Nederlandse ondergrond.

TNO Insights

TNO brengt dode vulkaan tot leven

09 mei 2020
De Zuidwalvulkaan onder de Waddenzee is al zo’n vijftig jaar bekend, maar wie heeft ooit van de Mulciber gehoord? Behalve twee vulkanen op Nederlands grondgebied in de Cariben liggen er nog eens twee dicht... Lees verder
Roadmap

Een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam en rechtvaardig energiesysteem

De transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem in 2050 brengt grote veranderingen met zich mee in technologisch, economisch en sociaal opzicht. Fossiele bronnen zijn dan vervangen door hernieuwbare,... Lees verder

Nieuws
Contact

Dr. Michiel van der Meulen

Mediavragen?