nieuws

Zorgtaken trekken flinke wissel op ouders

14 mei 2020

De scholen starten deze week langzaam op. En dat is maar goed ook. In het TNO-onderzoek ‘Werken tijdens de corona-crisis’ is namelijk duidelijk te zien dat de zorgtaken in combinatie met werk de deelnemers bepaald niet in de koude kleren is gaan zitten. Deelnemers geven aan minder productief en creatief te zijn dan normaal, minder energie te hebben en zich vaker zorgen te maken over het behoud van hun baan.

De corona-maatregelen waardoor de kinderen niet naar de opvang of naar school gingen, hebben gezorgd voor een duidelijk onderscheid tussen werknemers: zij met kinderen thuis en zij die zich niet druk hoefden te maken over dergelijke zorgtaken.

Terwijl deelnemers zónder zorgtaken aangeven niet meer stress te ervaren, net zo energiek en ontspannen te zijn als normaal en zelfs iets productiever te zijn dan voor de corona-crisis, geven deelnemers mét zorgtaken aan dat ze:

 • Minder creatief zijn
 • Minder productief zijn
 • Minder energie hebben
 • Minder ontspannen zijn
 • Meer moeite hebben om werk- en privé-verplichtingen te combineren
 • Vaker stress ervaren omdat ze bang zijn door anderen besmet te raken
 • Zich vaker zorgen maken over het behoud van hun baan

Rust of juist niet

Verschillende deelnemers aan het onderzoek geven aan dat de veranderingen hebben gezorgd voor meer rust, extra tijd (onder andere doordat de reistijd is weggevallen) en een moment van bezinning. Zo vertelt een deelnemer: “Ik ben minder aan het rennen en vliegen. Ik kan weer even stilstaan bij alle goede dingen en meer ontspannen.”

Die vlieger gaat over het algemeen niet op voor de groep deelnemers aan het onderzoek die kinderen thuis heeft. Zij geven vaker aan dat het meer moeite kost om werk- en privé-verplichtingen te combineren. Bovendien geven ze vaker aan dat niet precies duidelijk is wat ze moeten doen voor hun werk. Dat kinderen niet naar school of de opvang konden gaf op sommige vlakken toch ook lucht: de druk om ’s ochtends iedereen op een bepaald tijdstip op een bepaalde plek te krijgen viel daardoor weg.

Onderzoek ‘Werken tijdens de corona-crisis’

In het onderzoek ‘Werken tijdens de corona-crisis’ volgt TNO via de HowAmI-app ruim 800 deelnemers gedurende een langere periode. Op dit moment doen aan het onderzoek met name hoogopgeleiden mee. Dagelijks ontvangen de deelnemers een korte vragenlijst waarin wordt gevraagd naar de werkomstandigheden, werkbeleving en het welbevinden.

Gemiddeld genomen geeft 45% van de deelnemers aan die dag zorgtaken te hebben gehad. Doordat het onderzoek langer loopt, zijn trends terug te zien. De resultaten uit het onderzoek worden verwerkt in wekelijkse blogartikelen met daarbij concrete adviezen van experts. Het onderzoek staat open voor alle werknemers, uit alle sectoren.

Ook deelnemen aan het onderzoek?

Aanmelden
Nieuws
Contact

Dr. Noortje Wiezer

 • werkstress
 • mentale gezondheid
 • werkdruk
 • bevlogenheid
 • e-health

Mediavragen?