nieuws

Innovatief zonnepaneel voor grootschalige productie op komst

24 jun 2020

Wereldwijd is er een dringende noodzaak om het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch te verminderen en over te stappen op energiebronnen zoals wind, geothermie en zonne-energie (PV). Zonnepanelen worden al breed toegepast en dragen aanzienlijk bij aan de reductie van CO2-emissies.

Gianluca Coletti, project-coördinator bij TNO, met het Whooper-zonnepaneel.

TNO, Eurotron, Groenleven en SIEC bundelen daarom hun krachten in het Whooper-project, met als doel een nieuw zonnepaneel te ontwikkelen dat meer stroom genereert en de elektriciteitskosten verlaagt in vergelijking met conventionele panelen. Deze Whooper-module brengt twee uitstekende PV-technologieën, silicium heterojunctie (HJ)-zonnecellen en achterzijde-contact moduletechnologie, samen om een nieuw zonnepaneel te realiseren voor grootschalige productie.

Het beste van twee technologieën

Met het Whooper-project willen de betrokken partijen aantonen dat de innovatie op industriële schaal kan worden uitgevoerd. Heterojunctie-zonnecellen hebben al record opbrengsten laten zien. De geavanceerde achterzijde-contact moduletechnologie, waarbij cellen niet aan elkaar gesoldeerd hoeven te worden zodat de elektrische weerstand in de module wordt verlaagd, is bijzonder goed geschikt in combinatie met de heterojunctie-zonnecellen, Het maakt de voorkant van het paneel esthetisch aantrekkelijker, aangezien de meeste contactpunten aan de achterkant worden geplaatst.

Innovatief zonnepaneel met hoger rendement en lagere elektriciteitskosten

“Deze combinatie van technologieën leidt tot een doorbraak in zonne-energietechnologie die geschikt is voor grootschalige productie, namelijk de integratie van cel- en modulearchitectuur die individueel al op de markt zijn en toegepast worden,” vertelt projectcoördinator Gianluca Coletti. Daarnaast zorgt dit ontwerp voor een beduidend lager zilververbruik voor de heterojunctie zonnecellen en minder rendementsverlies van zonnecel naar zonnepaneel. Dit levert tot 4% toename op van het rendement en 3% vermindering in kosten voor de opgewekte elektriciteit, als men overschakelt van conventionele silicium heterojunctie zonnepanelen naar Whooper-panelen.

Partners in het Whooper-project

De Whooper-cel wordt nauwkeurig op de geleidende folie geplaatst zodat de laminatie en contactering gelijktijdig en bij lage temperatuur kunnen plaatsvinden.

TNO optimaliseert en ontwikkelt de Whooper-celtechnologie in dit project. Samen met celproducenten wordt de fabricage van zonnecellen in een industriële pilotline opgezet. Daarnaast neemt TNO het ontwerp en de fabricage van de minimodules voor haar rekening, alsmede een betrouwbaarheidsonderzoek. Ook ontwerpt en analyseert TNO de veldtestopstelling met Whooper-modules.

Eurotron, een fabrikant uit Zuid-Holland en wereldwijd marktleider op het gebied van apparatuur voor de productie van zonnepanelen met achterzijdecontactcellen, zal in het project bijdragen aan de ontwikkeling van het moduleontwerp. Er worden testmodules gemaakt in het Eurolab, het laboratorium van Eurotron waar fabricage van achterzijde-contact zonnepanelen en R&D-projecten wordt uitgevoerd.

Groenleven levert een bijdrage aan het project met de installatie en het monitoren van het testveld met Whooperpanelen op de locatie van SIEC. Hierbij zal Groenleven de prestaties van de Whooperpanelen vergelijken met die van standaardpanelen.

De Whooper-cel in detail

SIEC draagt bij aan het project door een representatieve locatie beschikbaar te stellen, namelijk het SIEC-fieldlab in het Oranjepoort-zonnepark in de gemeente Emmen. Hier worden de Whooper-modules geplaatst, gemonitord en vergeleken met standaardmodules. Er worden speciale draagconstructies geplaatst die de installatie van zonnepanelen op daken nabootsen. SIEC biedt een veilige en gecontroleerde omgeving voor de uitvoering van testen en verzorgt disseminatiebijeenkomsten op locatie.

Na een ontwikkeltraject van een jaar is de technologie klaar voor (proef) fabricage en zal er gewerkt worden aan de evaluatie van de robuustheid en reproduceerbaarheid van de technologie op industriële schaal en aan het monitoren van de opbrengst van de testmodules op de SIEC-locatie.

De Whooper cel- en moduletechnologie is gebaseerd op het eerdere ECN-onderzoek van Yu Wu, Bas van Aken, Gianluca Coletti en industriële partners.

Het Whooper-project vindt plaats met steun van de Topsector Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Meer informatie over het Whooper-project?

Neem contact op met Gianluca Coletti ›

Contact opnemen
Ons werk

Silicium pv

Het wereldwijd verbruik van zonne-energie blijft stijgen: vanaf 2010 met zo’n 40% per jaar. Maar voor echt grootschalige toepassingen moeten de kosten van zonnestroom, doorgaans opgewekt door zogenaamde... Lees verder
Expertise

Solar Energy: ‘Ieder oppervlak genereert elektriciteit'

De expertisegroep Solar Energy (SE) te Petten ontwikkelt en industrialiseert technologie voor de productie en integratie van kristallijn-silicium PV. Ons doel is om door middel van innovatie snelle en... Lees verder
Nieuws
Contact

Gianluca Coletti (PHD)

  • Tandem technology and applications
  • Solar cells in aerospace

Mediavragen?