nieuws

Meer inzicht in overlast houtrook door haarden en kachels

08 jun 2020

Houtrook veroorzaakt door particuliere stook van hout in openhaarden en kachels staat ter discussie. Dit komt door zowel de bijdrage aan de totale fijnstofemissie in Nederland - deze is vergelijkbaar met de fijnstofemissie van het wegverkeer – als de overlast die in de nabije leefomgeving wordt ervaren. Het ontbreekt echter aan feitelijke gegevens waarmee ervaren overlast kan worden bepaald.

Meer weten over dit onderzoek?

Download hier het volledige rapport

Download

TNO heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) onderzocht of ervaren overlast van houtrook, veroorzaakt door particuliere stook, met voldoende nauwkeurigheid en tegen acceptabele kosten meetbaar is.

Daarnaast is er binnen deze opdracht gekeken naar een tweetal technische mogelijkheden om de milieubelasting van houtrook te reduceren. Hoewel er meerdere maatregelen mogelijk zijn, is in deze studie alleen het effect van het verhogen van de schoorsteen en het toepassen van een elektrostatisch filter bestudeerd.

Potentiële indicatoren van overlast

Uit het onderzoek blijkt dat met name koolstofmonoxide en roet (black carbon), naast fijnstof en formaldehyde, in potentie technisch goed meetbare en geschikte stoffen zijn om belasting naar de nabije leefomgeving door houtrook uit bronnen als openhaarden en hout(pellet)kachels vast te stellen.

Er is aanvullend onderzoek nodig om de relatie eenduidiger te kunnen leggen tussen concentratiepieken en ervaren overlast ten gevolge van houtrook. Metingen zouden bijvoorbeeld kunnen worden gecombineerd met een onderzoek naar gerelateerde gezondheidsklachten.

Fijnstof uit houtrook kan fors worden verminderd

Er zijn meerdere mogelijkheden om de milieubelasting van houtrook te reduceren. Veelal wordt daarbij eerst gekeken naar de brandstofkwaliteit en het type installatie. Dit onderzoek bevestigt dat een (elektrostatisch) filter eveneens een effectieve methode is om de hoeveelheid fijnstof uit houtrook fors te verminderen.

Ook het verhogen van een schoorsteen kan een gunstig effect hebben op het reduceren van de overlast van houtrook. Wel verdient dan de schoorsteentrek aandacht, evenals de regenkap.

Daadwerkelijke concentratie houtrook mogelijk hoger dan gemeten

De tijdens het onderzoek gebruikte experimenten zijn uitgevoerd onder relatief gunstige condities. De onderzoekers van TNO veronderstellen dat bij meer ongunstige condities, zoals lage schoorstenen, slecht stookgedrag door de bewoner en ongunstige meteorologische condities, de concentratie houtrook op straatniveau aanzienlijk hoger zal zijn dan in het huidige onderzoek is vastgesteld.

Daarom pleit TNO ook op dit punt voor extra onderzoek, waarbij onder ongunstige omstandigheden ervaren overlast tijdens concentratiepieken beter kan worden vastgesteld.

 

Nieuws
Contact

Dr. Arjan Plomp

Mediavragen?