nieuws

Nieuwe Stratigrafische Nomenclator: staalkaart van de ondergrond

19 jun 2020

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft een schat aan informatie van de Nederlandse ondergrond. Sinds kort kan geologisch Nederland beschikken over een vernieuwde standaard met definities van gesteentelagen; in geologische termen de ‘Stratigrafische Nomenclator’.

Groeve ’t Rooth (Foto door Jan Stafleu)

Zo’n standaard is nodig om de opbouw en structuur van de ondergrond geologisch in kaart te kunnen brengen. Dit wordt gedaan in de vorm van geologische kaarten en ondergrondmodellen. Die geven belangrijke informatie voor grote maatschappelijke vraagstukken in bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening, woningbouw, de planning en aanleg van infrastructuur, de energietransitie, klimaatadaptatie of drinkwatervoorziening. Belangrijk is dat de informatie beter toegankelijk is voor niet-experts. De vernieuwingen zijn daarop gericht; zo is er een nieuwe vormgeving met heldere navigatie. Verder is de Stratigrafische Nomenclator volledig tweetalig, heeft hij kortere teksten en een uitgebreide zoekfunctionaliteit. De website is vanaf nu dé bron voor stratigrafische informatie. Voortschrijdend inzicht zal in het verdere beheer worden doorgevoerd.

Stratigrafiecommissie

De Stratigrafische Nomenclator wordt in Nederland beheerd door de Stratigrafiecommissie van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende lopende karteerprogramma’s en leden met specifieke stratigrafische of regionaal geologische expertise, en wordt voorgezeten door het hoofd kartering.

Staalkaart van de ondergrond

Geoloog Geert-Jan Vis is als onderzoeker en secretaris van de stratigrafiecommissie betrokken bij de Stratigrafische Nomenclator en legt uit. “Een belangrijk basisprincipe voor het maken van een geologische kaart is de stratigrafie; stratum is Latijn voor laag. De stratigrafie bestudeert de grootschalige gelaagdheid van de ondergrond, waarmee de opbouw van de aardkorst wordt onderverdeeld. De basis voor de stratigrafie werd gelegd in de zeventiende eeuw door de Deense wetenschapper en pionier in anatomie en geologie Nicolas Steno (1638-1686). Hij twijfelde aan het toen heersende idee dat fossielen ter plekke in de grond groeien. Iets waar Leonardo DaVinci overigens een eeuw eerder ook al aan twijfelde. Onze nieuwe Stratigrafische Nomenclator geeft informatie over alle gesteentelagen in Nederland en kan daardoor gezien worden als een staalkaart van de ondergrond.”

De diepte in…

U kunt de vernieuwde Stratigrafische Nomenclator bekijken via DINOloket en BROloket van de Geologische Dienst Nederland. Navigeer door de gesteentelagen in onze ondergrond en ervaar de verschillen tussen de geologische tijdperken en de omstandigheden waaronder sedimenten werden afgezet.

Uw reactie op de geheel vernieuwde Stratigrafische Nomenclator is zeer welkom. Via de Feedback-knop kunt u direct uw reactie geven.

Voor vragen over de Stratigrafische Nomenclator neem contact met ons op via het contactformulier

Neem contact op
Ons werk

100 jaar geologie in kaart

Medio 1918 werd door de Minister van Waterstaat Lely de voorloper van de Geologische Dienst Nederland ingesteld, met als opdracht om voor Nederland een systematische geologische kartering op te zetten.... Lees verder
Kennis

Geologische Dienst Nederland

Om veilig tunnels te kunnen graven, grote gebouwen neer te zetten, te boren naar olie en gas of ondergronds CO2 op te slaan, moet je precies weten wat er in de bodem zit. De Geologische Dienst Nederland... Lees verder
Roadmap

Naar een duurzaam gebruik van de ondergrond

De ondergrond is belangrijk. Hij levert ons energie, water en verschillende delfstoffen. Zijn eigenschappen en gedrag bepalen grondstabiliteit, mogelijkheden voor ondergronds ruimtegebruik, in welke mate... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Michiel van der Meulen

Mediavragen?