nieuws

TNO start meting naar gevolgen COVID-19 pandemie op werk en werknemers

22 jun 2020

Wat is de impact van de COVID-19  pandemie op het werk van Nederlandse werknemers? Hoe werken werknemers op dit moment en wat zijn de gevolgen voor hun gezondheid. Om deze vragen te beantwoorden start TNO in juni met een eerste meting onder 25.000 werknemers die eind 2019 deelnamen aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

Om beter inzicht te krijgen op het effect van de COVID-19 pandemie en de getroffen maatregelen voor werk en gezondheid, gaat TNO deze mensen volgen. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn hoe de COVID-19 maatregelen worden toegepast en wat de invloed daarvan op het werk is. Ook de fysieke en mentale gezondheid, en de toekomstverwachting worden gemeten.

Uniek aan de TNO meting is dat er van de deelnemers bekend is hoe zij hun werk voor de COVID-19 pandemie uitvoerden. Door de resultaten te vergelijken kan worden gekeken wat er veranderd is. Waarschijnlijk is het daarbij mogelijk om specifieke beroepen en sectoren uit te lichten.

"COVID-19 heeft grote consequenties voor nagenoeg iedere werkende, en daarmee voor het grootste deel van de Nederlandse bevolking. Inzicht in de effecten van de pandemie voor mensen uit vitale beroepen, mensen die grotendeels thuis zijn gaan werken maar ook mensen die ineens geen werkzaamheden meer hebben is belangrijk bij beleidsoverwegingen maar ook om handvatten te bieden voor het bedrijfsleven", aldus projectleider Karen Oude Hengel.

De eerste resultaten worden na de zomer verwacht.

Nieuws
Contact

Mediavragen?