nieuws

Paul de Krom per 1 februari voorzitter Koninklijke VNCI

06 okt 2021

De algemene ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) heeft op 5 oktober ingestemd met de benoeming van Paul de Krom als voorzitter van de VNCI per 1 februari 2022. Hij is dan zeven jaar voorzitter Raad van Bestuur en CEO van TNO geweest.

Paul de Krom: “Als je nu naar TNO kijkt dan staan we er goed voor. We zijn financieel gezond, de organisatie draait goed, de nieuwe strategie is klaar voor uitvoering en het dieptepunt van de coronacrisis ligt achter ons. Al met al een goed moment denk ik om, gerust en met vertrouwen kijkend naar de toekomst, mijn functie beschikbaar te stellen aan een opvolger die dan de gelegenheid heeft om zich vanaf het begin van de nieuwe strategieperiode in te werken. Er komt te zijner tijd nog voldoende gelegenheid om afscheid te nemen, maar tot 1 februari ben ik nog met alle energie voor TNO bezig”.

De procedure voor de opvolging van Paul de Krom wordt door de Raad van Toezicht ter hand genomen. De Raad van Toezicht is zeer erkentelijk voor wat Paul de Krom voor TNO heeft betekend en zal daar later op een gepast moment bij stilstaan.

Algemeen

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de organisatie en heeft alle bevoegdheden, voor zover die niet bij of krachtens de TNO-wet aan andere organen is opgedragen. De Raad van Bestuur bestaat... Lees verder
Nieuws
Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers

Mediavragen?