nieuws

TNO ontwikkelt 'waste treatment tool' voor plastic uit rivieren

27 okt 2021

Rivieren wereldwijd zijn vervuild met plastic afval en nadat The Ocean Cleanup dit plastic uit de rivieren verwijderd heeft, moet het ook op de juiste manier worden verwerkt. Afvalverwerking, infrastructuur en kosten voor plastics zijn echter wereldwijd divers en complex. TNO heeft de Waste Treatment Tool ontwikkeld om de beste verwerkingsopties van rivierplastics te bepalen. Daarbij kijken we naar de kosten om het plastic te verwerken maar ook naar de CO2 effecten van de verwerking.
Machine van The Ocean Cleanup project haalt plastic afval uit rivier

Helaas zijn veel rivieren wereldwijd vervuild met plastic afval. Deze rivieren zijn verantwoordelijk voor het transport van plastic afval vanaf land naar de kustgebieden en oceanen. Dit heeft sterke ongewenste gevolgen voor onze gezondheid, het milieu en zelfs onze economie. The Ocean Cleanup is vastbesloten om de plasticvervuiling in rivieren een halt toe te roepen. Met de Interceptor wordt drijvend plastic afval onderschept en via een transportbandsysteem uit de rivier gehaald.

Om de negatieve gevolgen van de plasticvervuiling van rivieren een halt toe te roepen, mag het plastic niet worden verbrand of gestort, maar moet het op de juiste manier worden behandeld, bijvoorbeeld door recycling, waardoor het plasticafval een nieuw leven kan krijgen en waarde kan worden geschapen uit een afvalstof.

De 1000 meest vervuilde rivieren bevinden zich vooral in Azië en Afrika

The Ocean Cleanup heeft een uitgebreid wetenschappelijk werk gepubliceerd, waarin duidelijk werd dat meer dan 1000 rivieren, voornamelijk gelegen in Azië en Afrika, bijna 80% van alle plasticvervuiling door rivieren bevatten. Bovendien hebben zij veel veldwerk verricht om gegevens te verzamelen over soorten afval en plastic polymeren in rivieren.

De soorten afval en kunststoffen, de bestaande afvalinfrastructuur en de kosten voor de verwerking van kunststofafval zijn wereldwijd divers en complex. Bovendien wordt de afvalinfrastructuur sterk beïnvloed door de hoeveelheden en de samenstelling van het afval en de beschikbare technologieën in de regio. The Ocean Cleanup heeft TNO geraadpleegd om de kosten en impact van verschillende verwerkingsmethoden voor rivierafval in kaart te brengen.

TNO's Afvalverwerkingstool geeft inzichten voor bedrijfsleven met impact

Twee mensen sorteren rivierafval wat van de loopband komt

Anna Schwarz en Toon van Harmelen, beiden wetenschappers bij TNO, hebben een tool ontwikkeld die voorspelt welke afvalverwerkingsopties er zijn in de 1000 meest vervuilde rivieren wereldwijd. In de tool worden The Ocean Cleanup datasets over rivierplastics gekoppeld aan potentiële afvalverwerkingstrajecten. Dit omvat kosten en waarden van behandeling en CO2-emissies. Deze gegevens worden verzameld uit TNO's PRISM (Plastic Recycling Impact Scenario Model). De interactieve tool kan met deze variaties werken en de kosten en impact van verschillende afvalverwerkings- en recyclingpaden visualiseren. Met de nieuwe tool heeft The Ocean Cleanup meer inzicht in de beste oplossingen voor het verzamelde rivierplastic afval.

De meeste waarde halen uit rivierafval

Kunststofafval uit rivieren verschilt van de gebruikelijke kunststofafvalstromen. Verschillende plastic polymeren kunnen gemengd zijn en het plastic kan in hogere kwaliteiten vervuild zijn. Daarom is in veel gevallen een voorbehandeling nodig zoals sorteren, wassen en drogen van het materiaal. In veel landen ontbreekt het aan een goede infrastructuur voor afvalverwerking. Dit beperkt sterk de mogelijkheden om het ingezamelde kunststofafval uit rivieren te behandelen. Dit houdt ook verband met de enorme hoeveelheden afval die in het milieu en in rivieren terechtkomen. Investeringen in afvalverwerkingssystemen in landen zullen dan ook een belangrijke troef zijn bij de oplossing van het probleem van de plasticverontreiniging. Bovendien kunnen economieën en bedrijven hun voordeel doen met rivierafval wanneer zij samenwerken.

Beste oplossing voor plastic afvalverwerking

De tool geeft waardevolle inzichten in de beste oplossingen, de voorziene impact en de business case van (kunststof)afvalverwerking. Dit zal sorteerders, recyclingbedrijven en andere partijen helpen bij het nemen van beslissingen. Bovendien zullen overheden meer inzicht krijgen in welke technologieën moeten worden ondersteund om de sanering efficiënt en kosteneffectief te maken. Maar om de rivieren van plastic te ontdoen, moeten we niet alleen opruimen wat er al is, maar ook voorkomen dat er nieuw plastic in de rivieren terechtkomt: we moeten de kraan dichtdraaien.

Interesse om samen met TNO de rivieren van plastic te ontdoen?

Neem contact op met onderzoeker Anna Schwarz

Contact opnemen
Ons werk

PRISM-model verkent circulaire plastics

Nederland heeft net als Europa het doel om in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. Dit is een zware taak, want het hele systeem moet worden aangepast. Deze transitie gaat gelijk op met – en vormt... Lees verder
TNO Insights

Circulaire economie: van organisch afval naar waardevolle grondstoffen

13 februari 2018
Op dit moment worden organische afvalstromen gecomposteerd, vergist of verbrand. Afvalleveranciers zouden meer willen bijdragen aan een circulaire economie en zien graag dat deze afvalstromen gebruikt... Lees verder
Algemeen

Innovaties voor ontwikkelingssamenwerking

Vier miljard mensen leven onder de armoedegrens, vooral in ontwikkelingslanden. Dit vormt een enorme consumentenmarkt en een potentieel aan producenten waar bedrijven business proposities op ontwikkelen.... Lees verder
Nieuws
Contact

Anna Schwarz

  • Junior Scientist Innovator
  • Climate
  • Air & Sustainability

Mediavragen?