nieuws

Rijswijks onderzoekscentrum voor aardwarmte kan belangrijke bijdrage energietransitie blijven voortzetten

12 feb 2021

De initiatiefnemers van het ‘Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy’ (RCSG) hebben het belang van het centrum nogmaals onderstreept en committeren zich tot 2024 aan het centrum.

Boorinstallatie boven de researchput van bijna 400 meter van het innovatielab geothermie RCSG.

De contracten voor verlenging van deze verbintenis zijn onlangs ondertekend. Dat betekent dat dit unieke fieldlab zijn belangrijke bijdrage aan het versnellen van de ontwikkeling van aardwarmte kan blijven voortzetten. De toekomst van een duurzame energievoorziening als onderdeel van de energietransitie rust voor een belangrijk deel op de waarde en kennis van de Nederlandse ondergrond. In Rijswijk kunnen bijvoorbeeld aardwarmteprojecten op ware schaal worden getest.

Belang van aardwarmte

Aardwarmte kan een substantiële rol spelen in de energietransitie. Het is een bron van duurzame warmte waarmee huizen en gebouwen duurzaam kunnen worden verwarmd. Naar verwachting kan aardwarmte in 2050 in een kwart van de Nederlandse warmtebehoefte voorzien. Om de ontwikkeling van aardwarmte te versnellen, hebben het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Energie Beheer Nederland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rijswijk en TNO het RCSG opgericht.

Van lab naar praktijk

Het RCSG is op 5 maart 2020 officieel geopend en biedt bedrijven die actief zijn op het gebied van aardwarmte de mogelijkheid om gebruik te maken van het geavanceerde laboratorium. Het centrum beschikt over 20 installaties die het hele spectrum van boren in de ondergrond bestrijken. Alle faciliteiten zijn aanwezig om onder hoge druk en temperatuur, vergelijkbaar aan die in de Nederlandse ondergrond, te testen en te experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen. Bijna alle ondergrondse condities in Nederland kunnen er worden nagebootst.

Uniek in de wereld

Wereldwijd bestaan er slechts enkele vergelijkbare centra. Het RCSG biedt bedrijven toegang tot moderne faciliteiten waar ze anders niet, of moeilijk, gebruik van kunnen maken vanwege de hoge investeringen die met dit soort onderzoek gemoeid zijn. De verlenging van de verbintenis stelt het centrum in staat om verder te groeien, en om bedrijven die willen experimenteren met nieuwe boortechnieken en materialen nog beter te kunnen faciliteren. Het RCSG maakt het mogelijk dat bedrijven en kennisinstellingen in nauwe samenwerking door de ontwikkeling van nieuwe technologie grote stappen kunnen zetten in de transitie naar een duurzaam energiesysteem.

Meer informatie

Meer weten over de rol van aardwarmte in de energietransitie? Frank van Bergen vertelt je er graag meer over.

Contact opnemen
Ons werk

Innovatielab geothermie open voor ondernemers

Geothermie moet een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie, naast andere duurzame bronnen als zon, wind en biomassa. Op termijn kan warmte uit de ondergrond voorzien in een kwart van de warmtevraag... Lees verder
TNO Insights

Uniek open innovatielab voor verbeteren technologieën geothermie

24 juli 2019
Bedrijven die direct of indirect actief zijn in aardwarmte kunnen sinds deze zomer gebruik maken van een geavanceerd laboratorium in het Zuid-Hollandse Rijswijk. Hier zijn alle faciliteiten aanwezig om... Lees verder
Ons werk

Innovatieve boortechniek belooft nieuwe mogelijkheden voor winnen aardwarmte

TNO gaat samen met ENGIE, Huisman Geo en EBN in het project RESULT (Enhancing REServoirs in Urban deveLopmenT) onderzoeken of met een innovatieve boortechniek de productie van geothermische warmte uit... Lees verder

zie ook
Nieuws
Contact

Dr. Frank van Bergen

  • Geothermal
  • HT-ATES
  • HTO
  • Heat storage
  • CO2 storage

Mediavragen?