nieuws

Kantoor wordt ontmoetingsplaats, geconcentreerd werken doen we thuis

29 apr 2021

In maart 2021 werkte ruim de helft van de werknemers volledig op locatie en combineerde 14% thuiswerken met werken op locatie. De overige 35% van de werknemers werkte volledig vanuit huis. Voor de meeste werknemers op locatie is thuiswerken helemaal geen optie omdat het werk dat niet toelaat. Hoewel 80% van de werknemers op locatie aangeeft dat de maatregelen worden nageleefd is 1 op de 6 bang om op het werk met corona besmet te raken. De huidige thuiswerkers willen ook na de pandemie veelal vanuit huis blijven werken. Vooral vanwege sociale contacten en samenwerken wil men weer naar kantoor. Geconcentreerd werken doen zij juist liever thuis. Dit blijkt uit de 3e meting van het NEA-COVID-19 onderzoek* van TNO.

Afstand houden op het werk blijft lastig.

In maart 2021 gaf 51% van de werknemers aan dat zij volledig op locatie werkten, nog eens 14% werkte deels op locatie en deels thuis. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van de 2e meting van het NEA-COVID onderzoek in het najaar van 2020. Maar voor veel mensen is thuiswerken helemaal geen optie. Negen op de 10 werknemers op locatie geeft aan dat zij hoe dan ook niet volledig thuis kunnen of willen werken.

Afstand houden op het werk blijft lastig

Acht op de 10 locatiewerkers geeft aan dat de corona maatregelen op het werk vaak of altijd worden nageleefd. Afstand houden op het werk is nog wel lastig. De helft van de werknemers lukt het niet om afstand te houden tot klanten/leerlingen/patiënten en een derde niet om afstand te houden van collega’s. Vooral in de zorg en het onderwijs is het lastig om afstand te houden. Met milde klachten bleef 7 op de 10 locatiewerkers vaak of altijd thuis, terwijl 13% aangaf nooit thuis te blijven. Daarnaast gaf 16% van de werknemers aan vaak of altijd bang te zijn voor een besmetting op het werk. De angst om besmet te raken met corona is het hoogste in het onderwijs (31%). Ongeveer 1 op de 5 werknemers op locatie denkt het afgelopen jaar besmet te zijn geweest met corona. Ruim 7% van alle locatiewerkers denkt op het werk besmet te zijn geraakt met corona.

Overgrote deel van thuiswerkers wil blijven thuiswerken

Als de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken is opgeheven, wil de overgrote meerderheid van de huidige thuiswerkers blijven thuiswerken. Bijna 1 op de 4 thuiswerkers wil grotendeels of volledig thuiswerken. De helft werkt graag thuis en op locatie. Gemiddeld wil men dan 18 uur thuiswerken. De aard van het werk, minder reistijd en betere productiviteit zijn belangrijke redenen om in de toekomst (deels) thuis te willen werken. Opvallend is dat de werkprivé-balans ongeveer even vaak een reden is om op locatie te werken als om thuis te willen werken. Vooral voor mensen tussen de 30 en de 49, die veelal jonge kinderen hebben, willen om die reden thuiswerken. Het sociale aspect is veruit de belangrijkste reden om weer naar kantoor te gaan, zowel om het samenwerken als vanwege de sociale contacten met collega’s. Ongeveer 1 op de 4 werknemers denkt thuis onvoldoende zichtbaar te zijn en wil weer (deels) op locatie gaan werken om de carrièreperspectieven te verbeteren. Voor werknemers onder de 30 geldt dat voor bijna 4 op de 10.

Redenen om in de toekomst op locatie te willen werken naar leeftijdWerken in de toekomst: ontmoetingsplek op locatie en concentratie vooral thuis

Het TNO onderzoek laat zien dat als het aan de werknemers ligt, hoewel lang niet voor iedereen mogelijk, thuiswerken in de toekomst zeker zal blijven. Ook de reden waarom werknemers wél naar het werk gaan zal veranderen. Thuis productief geconcentreerd werken en op locatie elkaar ontmoeten, sociale contacten leggen en samenwerken. Afhankelijk van de levensfase en persoonlijke omstandigheden hebben werknemers andere redenen om (niet) thuis te willen werken.

Redenen om in de toekomst thuis te willen werken naar leeftijd


* De cijfers zijn gebaseerd op het NEA-COVID-19 onderzoek. Dit is een vragenlijst-onderzoek voor werknemers die ook de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2019 hebben ingevuld. Data over hun werk en arbeidsomstandigheden tijdens de corona pandemie is verzameld in de zomer van 2020, november 2020 en maart 2021. De vervolg vragenlijsten werden door tussen de 9.000 en 10.000 mensen per meting ingevuld. De data zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, onderwijs, en sector en zijn daarmee zo representatief mogelijk gemaakt voor de Nederlandse werknemerspopulatie van uit 2019.

De cijfers over thuiswerken uit het NEA-COVID-19 onderzoek zijn niet goed vergelijkbaar met de op het corona dashboard weergegeven cijfers uit het gedragsonderzoek van het RIVM. Dit komt door verschillen tussen de RIVM en TNO data. Zo bevat de TNO data alleen werknemers terwijl de RIVM data ook zelfstandigen bevat. Ook presenteert TNO thuiswerken onder alle werknemers terwijl het RIVM cijfers over thuiswerken onder mensen die kunnen thuiswerken weergeeft.

Nieuws

Bijna een kwart van de thuiswerkers wil ook na corona grotendeels thuis blijven werken

04 februari 2021
Eind 2020 werkte bijna de helft van de werknemers thuis. Thuiswerken is dan ook een van de meest getroffen COVID-19 maatregelen op het werk. Maar er is nog ruimte voor groei: 14% van de werknemers die... Lees verder
TNO Insights

Thuiswerken: leidt dat tot meer werkstress?

16 november 2020
Thuiswerken is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Een groot deel van de Nederlandse werknemers doet het al jaren. Maar nooit eerder werkten zoveel mensen thuis. Wat doet dat met het welzijn van werknemers?... Lees verder
Nieuws

Voor 6 op de 10 werknemers is het werk veranderd door corona maatregelen

18 september 2020
Drie maanden in de corona-crisis geeft 6 op de 10 werknemers aan dat hun werk is veranderd. Het aantal gerapporteerde burn-out klachten is van hetzelfde niveau als voor de crisis. Ook de werk-privé balans... Lees verder
TNO Insights

Brains4corona: coronacrisis bestrijden met innovatiekracht

09 april 2020
De coronacrisis heeft grote impact op onze samenleving en de wereldeconomie. TNO zet daarom haar innovatiekracht in om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de effecten van het coronavirus. Het... Lees verder
TNO Insights

De economie na het coronavaccin: hoe Nederland zich uit de crisis kan innoveren

15 februari 2021
Nu het vaccineren is opgestart, groeit de aandacht voor de toekomst. Met de bankencrisis in ons achterhoofd willen we koste wat het kost voorkomen dat onze economie weer voor lange tijd in het slop raakt.... Lees verder
Roadmap

Innovatiekracht tijdens de coronacrisis: TNO biedt kennis en expertise

De coronacrisis laat grote sporen na op onze samenleving en de wereldeconomie. Juist nú is onze slogan Innovation for Life meer dan ooit van toepassing. TNO heeft ontzettend veel innovatiekracht in huis.... Lees verder
Nieuws
Contact

Mediavragen?