Arianne van der Wal

Functie:
Social scientist

Arianne van der Wal is als gedragswetenschapper werkzaam binnen TNO op de afdeling Energy and Materials Transition, waar zij haar onderzoek richt op de inrichting van een inclusieve en rechtvaardige energietransitie. Een transitie waar iedereen mee kan doen en niemand achterblijft. Vandaar dat ze zich voor haar werk als onderzoeker bij TNO vastbijt in het onderwerp van energiearmoede.

Onderzoeksgebied

Arianne brengt de effecten van verschillende steunmaatregelen die overheden en instanties uitvoeren om energiearmoede te reduceren in kaart. Met de uitkomsten van het onderzoek zal ze gemeenten, woningcorporaties, fixbrigades en energiecoach organisaties kunnen informeren en adviseren over de effectiviteit van hun aanpak om energiearmoede te reduceren.

Alvorens werkzaam te zijn geweest bij TNO, was Arianne ruim tien jaar als gedragswetenschapper verbonden aan verschillende universiteiten waar zij hoofdzakelijk onderzoek deed naar de centrale vraag wat mensen motiveert en belemmert om duurzaam te handelen. Ook daar zocht zij de verbinding en samenwerking met andere stakeholders, zoals gemeenten, bedrijven en NGO’s, om tot relevante oplossingen te komen voor duurzaamheidsvraagstukken als de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.

Naast haar onderzoekwerkzaamheden wordt Arianne dan ook regelmatig uitgenodigd om de Tweede Kamer te adviseren over de inrichting van het klimaatbeleid.

Belangrijkste publicaties

  • Lee, S. W., Millet, K., Grinstein, A., Pauwels, K. H., Johnston, P. R., Volkov, A. E., & van der Wal, A. J. (2023). Actual Cleaning and Simulated Cleaning Attenuate Psychological and Physiological Effects of Stressful Events. Social Psychological and Personality Science, 14, 381-394.
  • Van Doesum, N. J., van der Wal, A. J., Boomsma, C., & Staats, H. (2021). Aesthetics and logistics in urban parks; can moving waste receptacles to park exits decrease littering?. Journal of Environmental Psychology, 77, 101669.
  • Van Horen, F., van der Wal, A., & Grinstein, A. (2018). Green, greener, greenest: Can competition increase sustainable behavior?. Journal of Environmental Psychology, 59, 16-25.
  • Van der Wal, A. J., van Horen, F., & Grinstein, A. (2018). Temporal myopia in sustainable behavior under uncertainty. International Journal of Research in Marketing, 35, 378-393.
  • Van der Wal, A. J., van Horen, F., & Grinstein, A. (2016). The paradox of ‘green to be seen’: Green high-status shoppers excessively use (branded) shopping bags. International Journal of Research in Marketing, 33, 216-219.
  • Van der Wal, A. J., Schade, H. M., Krabbendam, L., & van Vugt, M. (2013). Do natural landscapes reduce future discounting in humans? Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 280, 20132295.
  • P. Engelhard, N., J. van der Wal, A., & van Vugt, M. (2013). Competitief altruïsme op de werkvloer: een evolutionair psychologische benadering. Gedrag & Organisatie, 26, 293-307.
  • Van der Wal, A. J. (2018). Harnessing ancestral roots to grow a sustainable world.
  • Maas, J., Tauritz, R. L., van der Wal, A., & Hovinga, D. (2013). Groene schoolpleinen: Een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen.

Amsterdam

Motion Building
Radarweg 60
1043 NT Amsterdam

Bekijk route