Arnold Tukker

Functie:
Senior Scientist at TNO and Professor at Leiden University on Industrial Ecology

Sinds oktober 2013 ben ik 70% van mijn tijd hoogleraar Industriële ecologie en wetenschappelijk directeur van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML, 160 medewerkers) bij de Universiteit Leiden en ben ik de maximale termijn Scientific Director geweest, tot september 2022. Mijn positie in Leiden is 80% en ik behoud een positie van 20% als Senior Researcher bij TNO.

Leerstoel

Industriële ecologie (Universiteit Leiden).

Onderzoeksgebied

Ik heb toonaangevende Europese projecten opgezet op het gebied van duurzaam productontwerp (SusProNet) en duurzame consumptie en productie (SCORE!) en was kernlid van het Kennisnetwerk Systeeminnovaties. Daarnaast heb ik een reeks omvangrijke programma's ter waarde van ongeveer 15 miljoen euro gecoördineerd, waarbij ik samenwerkte met ongeveer 20 belangrijke Europese onderzoeksinstituten op het gebied van hulpbronnenefficiëntie, onder andere voor het opzetten van de meest ambitieuze en gedetailleerde wereldwijde input-output-databases en -modellen op het gebied van energie/hulpbronnen/economie (EXIOBASE). Samen met 6 partneruniversiteiten zetten we een Europees Marie Curie innovatief opleidingsnetwerk op van 15 promovendi die onderzoek doen naar de circulaire economie (Circ€uit). Hiernaast begeleid ik meerdere PhD's op het gebied van kritieke materialen, toekomstige materiaaleisen voor de energietransitie, etc. Deze werkzaamheden bieden uiterst belangrijke ondersteuning voor de TNO-activiteiten op het gebied van hulpbronnenefficiëntie en een circulaire economie.

Belangrijkste publicaties

  • Zhong, X., Hu, M., Deetman, S., Steubing, B., Lin, H.X., Hernandez, G.A., Harpprecht, C., Zhang, C., Tukker, A., Behrens, P. Global greenhouse gas emissions from residential and commercial building materials and mitigation strategies to 2060 (2021) Nature Communications, 12 (1), 6126.
  • Aguilar, G.A., [..] J.F. Rodrigues, A. Tukker (2019). The circularity gap of nations. A multiregional analysis of waste generation, recovery and stock depletion in 2011. Resources Conservation Recycling, 151 104452
  • Behrens, P., J.K. de Jong, T. Bosker, J.F.D. Rodrigues, A. de Koning, A. Tukker (2017). Evaluation the environmental impacts of dietary recommendations. PNAS, December 19, 2017, 114, p. 51 https://doi.org/10.1073/pnas.1711889114

  • Tukker, Arnold, Tanya Bulavskaya, Stefan Giljum, Arjan de Koning, Stephan Lutter, Moana Simas, Konstantin Stadler, Richard Wood (2016). Environmental and resource footprints in a global context: Europe’s structural deficit in resource endowments. Global Environmental Change 40 (2016) 171–181

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag