Caroline van der Weerdt

Functie:
Senior consultant

"Menselijk gedrag is het start- en eindpunt van elke innovatie" - Een innovatie is pas geslaagd als het daadwerkelijk impact heeft op mensen, daar is Caroline van der Weerdt heilig van overtuigd. Zou elk onderzoeksproject van TNO niet standaard zijn eigen gedragsdeskundige moeten hebben?

"Als senior consultant consumer behaviour bij TNO bestudeer ik de invloed van innovaties op het gedrag van mensen en kijk ik hoe we op basis van dit gedrag de innovatie nog succesvoller kunnen maken. Dat doe ik met name voor de Aandachtsgebieden Defensie en Veiligheid en Energietransitie."

In beweging

"Ik heb een brugfunctie tussen het onderzoeksteam dat mijn hulp inschakelt, en de opdrachtgever en zijn doelgroep. Voor mijn TNO-collega’s maak ik helder wat de opdrachtgever nodig heeft om met de innovatie echt impact te bewerkstelligen. De opdrachtgever adviseer ik hoe hij met zijn innovatie daadwerkelijk meer mensen in beweging krijgt. Menselijk gedrag is het start- en eindpunt van elke innovatie.

"Voor ik als consultant consumer behaviour bij TNO kwam werken, hield ik me op de marketingafdeling van een telecombedrijf bezig met gedrag van klanten en in het bijzonder hun adoptie van innovaties op het gebied van ICT. Dat lijkt op wat ik nu bij TNO doe, al zou je dit geen marketing maar social marketing noemen: het verleiden van mensen tot gewenst gedrag om maatschappelijke veranderingen in gang te zetten."

Veilig gedrag

"Binnen het domein Defensie en Veiligheid werk ik onder meer aan een project over cybersecurity. We onderzoeken manieren waarop banken hun klanten beter kunnen beschermen tegen phishing en ander misbruik. Om te weten wat nodig is om klanten tot veiliger online gedrag te bewegen, moet je de doelgroep doorgronden, en hier kom ik in beeld. Een ander project waarmee we adequaat inspringen op acute vragen uit de samenleving, is Unlock Amsterdam. Met onder andere de gemeente Amsterdam onderzoeken we hoe grotere groepen mensen veilig samen kunnen komen op drukbezochte locaties en bij publieksevenementen, zonder daarbij in te leveren op beleving. De coronacrisis was hiervoor een directe aanleiding. In deze crisissituatie liet TNO zich van zijn beste kant zien."

Smart farming

"‘Met de jaren heb ik ook veel expertise opgedaan in de agrarische sector. Op het snijvlak met Energietransitie ligt een project waaraan ik binnenkort ga werken: onderzoek dat we met Europese partners doen naar datagedreven voedselketens. Hiervoor hebben we Horizon2020-subsidie gekregen. We onderzoeken hoe bijvoorbeeld smart farming-oplossingen de agrarische sector kunnen helpen bij het besparen op energie en het voorkomen van verspilling. Ook hier speelt menselijk gedrag een cruciale rol, zowel van consumenten als van agrariërs. Technologie-adoptie komt hier weer terug, net als aan het begin van mijn carrière."

Grootste drijfveer

"Bij TNO mag ik elke dag weer een nieuwe puzzel oplossen. En wat ik doe heeft maatschappelijke impact. Dat is toch geweldig? Omdat ik een vrij specifiek profiel heb, weten collega’s me goed te vinden. Ze vertrouwen op mijn expertise en ik op die van hen.

Ik wil me bij TNO ontwikkelen tot principal consultant consumer behaviour binnen mijn aandachtsgebieden. Maar ik heb nóg een missie: ik zou willen dat elk onderzoeksproject standaard zijn eigen gedragsdeskundige heeft. Dat het menselijke nog meer wordt meegenomen in alles wat we doen. Hoe ik dit voor me zie, deel ik graag met zoveel mogelijk collega’s, zowel bij de koffieautomaat als aan de directietafel. Wordt vervolgd, wat mij betreft."

Groningen

Zernikelaan 14
9747 AA Groningen

Postadres

Postbus 1416
9701 BK Groningen