Christopher Brewster TNO

Christopher Brewster

Functie:
Senior Scientist at TNO and Professor at Maastricht University on Application of Semantic Technologies
Christopher Brewster TNO

Christopher Brewer is senior wetenschapper in de groep Data Science en hoogleraar Application of Emerging Technologies aan het Institute of Data Science van de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek is gericht op de toepassing van semantische technologieën, open en linked data, interoperabiliteitsarchitecturen en data governance, voornamelijk in de domeinen voedsel en landbouw.

Leerstoel

Toepassing van opkomende technologieën (Maastricht Universiteit).

Onderzoeksgebied

Mijn onderzoeksgebied valt onder Artificiële intelligentie, met een technische focus op technologieën voor het beschrijven en delen van data tussen meerdere partijen. Ik ben geïnteresseerd in technologieën voor interoperabiliteit, kennisrepresentatie en architecturen voor het delen van data, waaronder linked data, grafische kennisweergaven en de FAIR-principes.

Deze technologieën heb ik toegepast in de domeinen voedsel, landbouw, logistiek en toeleveringsketens. Meer in het algemeen ben ik geïnteresseerd in de rol die ICT kan spelen bij het verminderen van de impact die de mens op het milieu heeft. De TNO-unit ICT is sterk gericht op het delen van gegevens en interoperabiliteit omdat het beschikbaar maken van data een voorwaarde is voor het gebruik van machine learning en andere AI-technologieën.

Recentelijk heb ik me beziggehouden met het ontwerpen van architecturen voor het delen van data in het agrofood-domein, waarbij de vertrouwelijkheid en privacy gewaarborgd worden. Ik verwacht dat dit toepassingsgebied een aantal technische en ethische uitdagingen zal opleveren naarmate we data effectiever gaan gebruiken om de impact van landbouw op de klimaatverandering te beheersen.

Belangrijkste publicaties

Soesterberg

Kampweg 55
3769 DE Soesterberg

Postadres

Postbus 23
3769 ZG Soesterberg