Christopher Brewster TNO

Christopher Brewster

Functie:
Senior scientist
Christopher Brewster TNO

Christopher Brewer is senior wetenschapper in de groep Data Science en hoogleraar Application of Emerging Technologies aan het Institute of Data Science van de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek is gericht op de toepassing van semantische technologieën, open en linked data, interoperabiliteitsarchitecturen en data governance, voornamelijk in de domeinen voedsel en landbouw.

Onderzoeksgebied

Mijn onderzoeksgebied valt onder Artificiële intelligentie, met een technische focus op technologieën voor het beschrijven en delen van data tussen meerdere partijen. Ik ben geïnteresseerd in technologieën voor interoperabiliteit, kennisrepresentatie en architecturen voor het delen van data, waaronder linked data, grafische kennisweergaven en de FAIR-principes.

Deze technologieën heb ik toegepast in de domeinen voedsel, landbouw, logistiek en toeleveringsketens. Meer in het algemeen ben ik geïnteresseerd in de rol die ICT kan spelen bij het verminderen van de impact die de mens op het milieu heeft. De TNO-unit ICT is sterk gericht op het delen van gegevens en interoperabiliteit omdat het beschikbaar maken van data een voorwaarde is voor het gebruik van machine learning en andere AI-technologieën.

Recentelijk heb ik me beziggehouden met het ontwerpen van architecturen voor het delen van data in het agrofood-domein, waarbij de vertrouwelijkheid en privacy gewaarborgd worden. Ik verwacht dat dit toepassingsgebied een aantal technische en ethische uitdagingen zal opleveren naarmate we data effectiever gaan gebruiken om de impact van landbouw op de klimaatverandering te beheersen.

Recente resultaten

Ons werk bestaat voor een groot deel uit het binnenhalen van onderzoeksprojecten.

Bij TNO

 • HEU EU FarmBook geeft TNO leiding aan een opdracht op het gebied van communicatieve AI, zie hieronder voor verdere informatie. 2022-2029.
 • HEU Quantifarm project - Beoordeling van de impact van digitale technologische oplossingen op landbouw in praktijkomstandigheden. 2022-2025. Wij hebben de wetenschappelijke leiding over het project en dragen bij aan een werkpakket over gegevensintegratie. Totaal budget € 7,5 miljoen.
 • H2020 Ploutos project - Datagestuurde duurzame waardeketens in agrofood. Ploutos houdt zich bezig met de gezamenlijke ontwikkeling van op duurzaamheid gerichte innovaties binnen 24 waardeketens voor agrofood in 13 landen, voornamelijk bedoeld voor kleine boerden. (2020-2023). Wij hebben de wetenschappelijke leiding over het project en dragen daarnaast inhoudelijk bij aan een werkpakket over datagestuurde technologische innovatie. Totaal budget € 7 miljoen.
 • H2020-project BLOCK.IS (2019-2021). Wij hadden de wetenschappelijke leiding (hoofdonderzoeker) voor TNO. Totaal budget € 4,9 miljoen

Bij de Universiteit Maastricht

 • HEU EU Farmbook - Ondersteunen van de kennisuitwisseling tussen alle AKIS-spelers in de Europese Unie (2022-2029). Wij hebben de leiding over WP 1 Gegevensbeheer en infrastructuur. Totaal budget € 15 miljoen.
 • H2020 EUREKA Europese kennisbank voor beste landbouwpraktijken. Jan 2020 – mrt 2022. Project van IDS/Maastricht gefinancierd door H2020-RUR-2019-1. Rol: Hoofdonderzoeker voor Maastricht. Totaal budget € 2 miljoen. Ik leid een werkpakket voor het ontwerpen van de gegevensbank op basis van de FAIR-principes.
 • Erasmus Plus-project Agtech 7. Een kennisverbinding van agribusiness, academia en business angels voor ontwrichtende ‘boer tot bord’ agro-technologie-training. Jan 2020 - dec 2022. Project van IDS/Maastricht gefinancierd door Eureka Plus. Rol: Hoofdonderzoeker voor IDS/Maastricht. Totaal budget € 800.000. We ontwikkelen een postdoctorale opleiding over het wereldwijde voedselsysteem en de rol van datagestuurde technologieën.
 • H2020-project DiTECT DIgitale TEChnologieën als enabler voor een conTinue transformatie van voedselveiligheidssystemen. Mei 2020 - april 2023. Project van IDS/Maastricht gefinancierd door H2020-SFS-2019-2. Rol: Hoofdonderzoeker voor Maastricht. Totaal budget € 4 miljoen. Ik leid een werkpakket voor het opzetten van de gegevensbank en de toepassing van de FAIR-principes voor voedselveiligheid.

Begeleiding van promovendi

 • Hercules Panoutsopoulos (financiering vanuit H2020) sinds jan 2020.
 • Nikos Kalatzis (externe student) sinds jan 2022.

Belangrijkste publicaties

 • Brewster, B. Nowt, S. Raaijmakers, J. Verhoosel, Ontology-based access control for FAIR Data, Data Intelligence. 2 (2019) 66–77.
 • Gholami, A. Molla, S. Goswami, C. Brewster, Green information systems use in social enterprise: the case of a community-led eco-localization website in the West Midlands region of the UK, Information Systems Frontiers. 20 (2018) 1345–1361.
 • Brewster, I. Roussaki, N. Kalatzis, K. Doolin, K. Ellis, IoT in Agriculture: Designing a Europe-Wide Large-Scale Pilot, IEEE Communications Magazine. 55 (2017) 26–33.

Soesterberg

Kampweg 55
3769 DE Soesterberg

Postadres

Postbus 23
3769 ZG Soesterberg