Ellen Wilschut

Functie:
Senior onderzoeker

Ik richt mijn werk op de interactie en samenwerking tussen mensen en technologie, mens-machine-interfacing, augmented reality en co-bots. Ik ben gespecialiseerd in het evalueren van gebruikersprestaties, gedrag, co-design, experimenteel ontwerp en statistiek.

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden