Inclusieve technologie kan werkgevers helpen onbenut arbeidspotentieel te benutten

Thema:
Inclusieve organisaties
14 november 2023

Krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor werkgevers lastig om personeel te vinden. Tegelijkertijd staan er mensen aan de zijlijn die graag zouden willen werken. Inclusieve technologie kan helpen het arbeidspotentieel van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te benutten. In een pilot met MidZuid en MondzorgPlus heeft TNO onderzocht of met behulp van augmented reality (AR) werk toegankelijker gemaakt kan worden.

Het resultaat mag er zijn: de technologie maakt het mogelijk dat mensen met een psychosociale belemmering werkzaamheden uitvoeren die eerder te complex waren. MondzorgPlus is zelfs zo tevreden dat er twee pilotdeelnemers bij MondzorgPlus gedetacheerd zijn en dat er vacatures voor nieuwe medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie openstaan.

“Dit project is gestart vanuit intrinsieke motivatie bij MondzorgPlus. Ze klopten bij ons aan met de vraag ‘Hoe kunnen we zorgen dat we openstaan voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie?’”, vertelt Marleen Braakhuis, die als adviseur van het WerkgeversServicepunt West-Brabant het aanspreekpunt is voor werkgevers in de subregio MidZuid (Dongemond).

“Het leek ons mooi om deze mensen een kans te geven op een baan. We zijn eerst gaan kijken welke werkzaamheden geschikt zouden zijn om uit te besteden. We leveren mondzorg aan zorgafhankelijke cliënten van zorginstellingen in hun eigen vertrouwde omgeving. We kwamen uit bij onze mondzorgkoffers, waarvan er elke week 600 worden ingepakt met ruim 100 tandartsbenodigheden per koffer”, legt Natasja Drewes, Manager kwaliteit bij MondzorgPlus, uit.

tno-ellen-wilschut-500x500

“We hebben de effecten vanuit verschillende invalshoeken gemeten. Hoe bevalt het werken met de technologie voor de medewerkers, de begeleiders en welke voordelen levert de inclusieve technologie op voor werkgevers?”

Ellen Wilschut

Senior Onderzoeker

Pilot met Operator Support Systeem

“Toen Natasja aangaf dat het inpakken van de koffers 100% moet kloppen, dacht ik aan het zogenaamde Operator Support Systeem (OSS) waarover ik in een lezing had gehoord. Zo is de link naar inclusieve technologie gelegd en heb ik TNO gebeld om er een partij met kennis en expertise op dit gebied bij te halen”, aldus Braakhuis.

“Wij waren gelijk enthousiast om deze uitdaging aan te gaan. Wij zijn goed bekend met het OSS, dat bij complexe taken de handelingen van medewerkers volgt en hen via een smart beamer met lichtbeeldaanwijzingen stap voor stap de weg wijst. We draaien daar al meerdere pilots mee. In deze pilot zijn we gaan onderzoeken of deze technologie het mogelijk maakt om het inpakken van de koffers deels uit te besteden aan sociaal werk- en ontwikkelbedrijf MidZuid. Met andere woorden: Zijn deze werkzaamheden, die eerder te complex waren, met technologische ondersteuning uit te voeren door mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie?”

“We hebben daarbij de effecten vanuit verschillende invalshoeken gemeten. Hoe bevalt het werken met de technologie voor de medewerkers, de begeleiders en welke voordelen levert de inclusieve technologie op voor werkgevers? Met deze pilot hebben we met succes meegedaan aan de Challenge Tech for Inclusion 2021 van de Coalitie voor Technologie en Inclusie (CTI)”, zegt Ellen Wilschut (senior onderzoeker Inclusive Technology and Smart Industry bij TNO).

Succesvol verlopen

“We zijn met 19 mensen begonnen, waarvan er uiteindelijk 14 hebben deelgenomen aan de pilot. Deze 14 productiemedewerkers van MidZuid hadden een lage loonwaarde (20-40%) en hebben gemiddeld 21 uur met de projectietechnologie gewerkt. Gedurende de pilot werden medewerkers sneller en 80% kon een goed tempo houden. De kwaliteit van werk nam ook toe, bijna alle medewerkers konden een hoog tot zeer hoog kwaliteitsniveau bereiken. De begeleidingstijd nam gedurende de pilot af, 70% kon het werk met incidentele begeleiding uitvoeren. En 9 deelnemers konden na training met de technologie zelfs een korte tijd zonder technologie werken.”

“Bovendien waren de medewerkers positief over de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van de technologie, ze beoordeelden de werkplek met technologie met een 8,2. De technologieacceptatie was hoog, 11 van de 14 zeiden te willen blijven werken met de projectietechnologie. We zagen dat 7 werknemers hoge potentie hadden voor succesvolle detachering bij MondzorgPlus. Uiteindelijk gaan twee werknemers na de testfase bij MidZuid deze werkzaamheden nu bij MondzorgPlus zelf verrichten”, licht Wilschut toe.

“De pilot is ons goed bevallen. Het is mooi om te zien dat het geloof in eigen kunnen bij de deelnemers gedurende pilot is gestegen, ze hebben echt een groei in ontwikkeling doorgemaakt. We zijn heel erg blij met de twee werknemers die nu bij ons gedetacheerd zijn. Helaas werken ze nu niet met de technologie omdat de beamer momenteel in bestelling is. Zodra deze binnen is, komen er twee nieuwe medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij MondzorgPlus werken”, benadrukt Drewes.

Businesscase ingewikkeld

“Het is in het huidige systeem voor werkgevers behoorlijk ingewikkeld om iemand met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst te nemen. De regelingen en subsidies daaromtrent, en rondom inclusieve technologie, maken het lastig. Je moet als werkgever wel heel graag willen en hebt eigenlijk ook echt een WerkgeversServicepunt of een andere arbeidsmarktprofessional nodig.”

“De businesscase voor het in dienst nemen van iemand met een kwetsbare arbeidsmarktpositie is nog niet gemaakt. Dat terwijl je zo’n verschil maakt voor een groeiende groep die anders in isolement raakt en ‘op de zolder’ komt te zitten, met alle gevolgen van dien. Het hebben van werk is van belang. Want werken is meedoen, een steentje bijdragen aan onze samenleving, een doel in je leven hebben en andere mensen ontmoeten. Op maatschappelijk vlak is de businesscase er dus zeker”, vindt Braakhuis.

tno-ellen-wilschut-500x500

“Onze onafhankelijke aanpak zorgt voor een match op basis van specifieke behoeften, waardoor gekozen technologie perfect aansluit bij zowel het werk als de medewerkers.”

Ellen Wilschut

Senior Onderzoeker

Technologie kan het verschil maken

“Technologie kan helpen om deze groep te ondersteunen in duurzaam werk. Daarom werken we als TNO aan de ontwikkeling en implementatie van inclusieve technologie en meten we de effecten ervan. Daarbij werken we samen met alle betrokken stakeholders en we zijn altijd op zoek naar geïnteresseerde werkgevers. We kijken bij iedere individuele casus kritisch naar welke technologie we gaan inzetten. Vaak heeft de werkgever zelf wel een idee, maar we gaan eerst kijken naar de knelpunten in het werkproces en competenties die gevraagd worden van de medewerker. Welke technologie sluit daarbij aan en kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden met het onthouden van meerdere of complexere handelingen? We nemen een onafhankelijke positie in en maken een match vanuit de behoeften die er zijn, zodat de gekozen technologie ervoor zorgt dat het werk en de mensen die het moeten uitvoeren optimaal op elkaar aansluiten”, vertelt Wilschut.

“Wij zijn blij met de medewerkers die vanuit MidZuid bij ons zijn komen werken. Ze brengen sjeu in ons team, ze zijn een echt welkome aanvulling. Ik denk dat dit soort inclusieve technologie op veel plaatsen iets kan brengen”, stelt Drewes.

Opschalen & tips voor werkgevers

“Na de positieve uitkomsten van de pilot worden verdere stappen voor opschaling gezet. “Deze pilot illustreert dat technologie werk toegankelijk kan maken voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en zorgen voor doorstroming. We merken dat veel bedrijven geïnteresseerd zijn en graag bij ons komen kijken hoe de opstelling eruitziet. Ze zien dat deze pilot succesvol is en denken ‘als dit werkt, dan kunnen wij het ook’.”

Met de krapte op de arbeidsmarkt is er bovendien momentum, daar moeten we gebruik van maken. We hopen dat er meer pilots komen. De oprichting van Technohub Inclusieve Technologie (TINT) West-Brabant, die aan de hand van pilots inclusieve technologie in de praktijk gaat testen, gaat daarbij helpen”, denkt Braakhuis.

“Het is nu voor werkgevers best ingewikkeld om iemand met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst te nemen. Dat vergt heel wat uitzoekwerk en het systeem is ingewikkeld. Ik hoop dat dat in de toekomst verbetert. Een kijkje nemen bij TINT, dat in meerdere regio’s bestaat, kan daarbij helpen. Wij zijn daarnaast aangesloten bij de Normaalste zaak, een actief netwerk van ruim 700 werkgevers die samen aan een inclusieve arbeidsmarkt bouwen”, tipt Drewes.

TNO heeft een vragenlijst Inclusief Ondernemen ontwikkelt, die bedrijven kan helpen. “Door het invullen kom je er echter of je als organisatie klaar bent om inclusief te ondernemen. Daarnaast kan de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO), een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO, helpen bij subsidies. En hopelijk helpt het succes van deze pilot werkgevers inzien dat inzet van technologie kan helpen onbenut arbeidspotentieel te benutten”, besluit Wilschut.

Factsheet inclusieve technologie

Download de factsheet 'Inclusieve technologie: doorstromen naar waardevol werk' met de resultaten van de pilot.

Doe je met ons mee?

Wil je meer weten over wat wij doen op het gebied van inclusieve technologie of met je organisatie bijdragen aan de ontwikkeling of implementatie ervan? Neem dan contact met ons op.

Laat je verder inspireren

84 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO’s ambitie voor 2030: Passend werk voor 80% van Nederland

Informatietype:
Insight
29 mei 2024
TNO’s doel voor 2030 is dat 80% van werkend Nederland een baan heeft die past bij zijn of haar skills. Hiervoor ontwikkelt TNO een nationale standaard voor skills: CompetentNL.

TNO-aanpak voor ontwikkeling veilige en duurzame chemicaliën

Informatietype:
Nieuws
28 mei 2024

Flexbarometer: minder flexibele en meer vaste werknemers

Informatietype:
Nieuws
15 mei 2024

Vaakst arbeidsongeval met verzuim bij politie en brandweer

Informatietype:
Nieuws
14 mei 2024

Feit of fictie? Generatieverschillen in mentale gezondheid op het werk

Informatietype:
Nieuws
2 mei 2024