Gerard Schepers

Gerard Schepers

Functie:
Senior Scientist Specialist
Gerard Schepers

Het onderzoeksgebied van mijn leeropdracht is windenergie, met een focus op de technologische aspecten, zoals turbinetechnologie en experimentele technieken, en de maatschappelijke acceptatie van windenergie. Deze onderzoeksgebieden sluiten aan op die van de TNO-unit Energietransitie, expertisegroep Windenergie. Sinds 1 november 2018 ben ik als lector werkzaam bij de Hanzehogeschool Groningen. Daarvóór was ik vanaf 1 januari 2012 lector bij de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

Recente resultaten

Binnen mijn leeropdracht besteed ik veel aandacht aan educatie; dit omvat niet alleen de ontwikkeling van curricula, maar ook bijdragen aan onderzoeken naar de Human Capital Agenda, zodat er voldoende professionals kunnen worden afgeleverd voor de groeiende arbeidsmarkt. Belangrijke curricula waaraan mijn leeropdracht bijdraagt, zijn onder andere de European Master in Renewable Energy van EUREC en de minor Windenergie. Ik heb verschillende projecten met betrekking tot kleine windturbines (tot een vermogen van 15 kW) uitgevoerd. Dergelijke kleine turbines kunnen in landelijke gebieden worden ingezet, maar zijn ook geschikt voor educatiedoeleinden. Studenten kunnen relatief eenvoudig metingen uitvoeren bij kleine windturbines, zodat ze experimentele technieken kunnen leren en praktijkervaring kunnen opdoen over hoe windturbines werken. Een belangrijk hoogtepunt van mijn leeropdracht is de organisatie van de Small Wind Turbine Contest, die sinds 2013 jaarlijks wordt gehouden. Studenten van universiteiten van over de hele wereld ontwerpen en bouwen een kleine windturbine (maximale diameter van 1,6 meter), die vervolgens wordt getest in de Open Jet Tunnel van de TU Delft.

Recente projecten

  • AirTub (TKI-HER): erosie van windturbinewieken. TNO is een van de deelnemers
  • Grecobo (Interreg): project met de Hochschule Emden en Tandem Wind Energy voor het ontwerp en de instrumentatie van een windturbine van 5 kW
  • Eduwind (Interreg): een samenwerking met de Hochschule Emden op het gebied van educatie over windenergie: Uitwisseling van studenten en lesmateriaal
  • Opstarten van een promotie-onderzoek over geluidsoverlast door windturbines: Noise generation and perception mechanisms and their influence on wind farm operating strategies to reduce noise annoyance

Belangrijkste publicaties

  • Niels Adema, Menno Kloosterman, and Gerard Schepers Development of a Second Order Dynamic Stall Model Wind Energ. Sci. Discuss., https://doi.org/10.5194/wes-2019-87, 2019
  • Schepers, J.G. Pragmatic Models: BEM with Engineering Add-Ons, Handbook of Wind Energy Aerodynamics, edited by Stoevesandt B, Schepers J.G., Fuglsang P and Yuping, S, Springer International Publishing, 2021, ISBN=978-3-030-05455-7, DOI 10.1007/978-3-030-05455-7_19-1, https://doi.org/10.1007/978-3-030-05455-7_19-1"

Petten

Westerduinweg 3
1755 LE Petten

Postadres

Postbus 15
1755 ZG Petten

Bekijk route