Iris Eekhout

Functie:
PhD, Statisticus

Ik ben statisticus bij de afdeling Healthy Living & Work, waar ik innovatief onderzoek doe naar methodologische, statistische en maatschappelijke onderwerpen. Mijn focus ligt op innovatieve metingen voor de vroege ontwikkeling (D-score), efficiënte meetoplossingen zoals adaptieve tests, en dynamische webapplicaties om (statistische) informatie inzichtelijk te maken. Daarnaast analyseer ik betrouwbaarheid en overeenstemming tussen beoordelaars, pas ik multipele imputatie toe om met missing data om te gaan en doe ik longitudinale en multilevel analyses.

De D-score combineert de resultaten van verschillende ontwikkelingsmijlpalen voor de leeftijd van 0-4 jaar naar één score. De D-score is vergelijkbaar met de eenheid meter voor lengte en kilogram voor gewicht, en laat een ontwikkelingstraject zien dat toeneemt met de leeftijd, vergelijkbaar met groeicurves voor lengte en gewicht.

In internationale samenwerkingen maken we van de D-score een wereldwijde maatstaf om vroege kinderontwikkeling tussen populaties te vergelijken. Deze vooruitgang breidt het gebruik van de D-score uit door ontwikkelmijlpalen van meer dan 20 internationale instrumenten op te nemen. De uitbreiding van de D-score maakt het mogelijk om de ontwikkeling te vergelijken tussen kinderen, of groepen kinderen, die zijn gemeten met verschillende instrumenten. De meest recente innovatie was een adaptieve test om de D-score te meten, waarmee de mijlpalen toegespitst worden op het niveau van het kind, gedurende het meten.

Nationaal werk ik aan dynamische webapplicaties die professionals in de Nederlandse Jeugdgezondheidszorg ondersteunen bij het werken met innovaties zoals de D-score. Samen met professionals pas ik deze webapplicaties aan om de uitvoerbaarheid en bruikbaarheid in de praktijk te verbeteren. De tools die ik ontwikkel zijn gericht op het ondersteunen van professionals bij praktische veranderingen, zoals meer flexibele contactmomenten en digitalisering. Bijvoorbeeld de "Van Wiechen Continue" tool, die professionals ondersteunt bij het selecteren van de ontwikkelmijlpalen die passen bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind.

Recente publicaties

  • Child Development with the D-score | Research Gateways | Gates Open Research
  • Eekhout, I., van Buuren, S., Visser, B., Bink, M. C. A. M., & Huisman, A. (2023). Longitudinal individual predictions from irregular repeated measurements data. Scientific Reports.
  • Mokkink, L. B., de Vet, H., Diemeer, S., & Eekhout, I. (2022). Sample size recommendations for studies on reliability and measurement error: an online application based on simulation studies. Health Services and Outcomes Research Methodology, 1–25.

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden