Jan Souman

Functie:
Senior Scientist Human Factors

Als Human Factors onderzoeker houd ik me bezig met hoe we de interactie tussen mensen en techniek veiliger en comfortabeler kunnen maken.

Bij TNO werk ik bijvoorbeeld aan het begrijpen en reduceren van wagenziekte (niet alleen nu, maar ook in de zelfrijdende auto van de toekomst). Ik doe ook onderzoek naar het gebruik van nieuwe functies in voertuigen, zoals assistentiesystemen en geautomatiseerd rijden.

Deze ontwikkelingen zijn vaak technologie-gedreven en niet primair ontwikkeld met de gebruiker in gedachten. Door onze expertise op het gebied van menselijke waarneming en informatieverwerking te combineren met onze kennis van voertuigtechnologie kunnen we als TNO zowel bijdragen aan de ontwikkeling van vervoer dat beter aansluit bij wat mensen kunnen en willen, als aan de beoordeling en toelating van nieuwe technologie door de overheid.

Helmond

Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond

Postadres

Postbus 756
5700 AT Helmond