Jasper Griffioen

Jasper Griffioen

Functie:
Professor Professor Water Quality Management
Jasper Griffioen

Prof. dr. Jasper Griffioen is actief in de onderzoeksgebieden milieugeochemie en hydrologie. Hij past zijn kennis toe voor duurzaam beheer van de ondergrond en geïntegreerd beheer van waterbronnen, wat ook centraal staat in de opdracht van TNO voor de Geologische Dienst.

Onderzoeksgebied

Jasper Griffioen is actief in drie onderzoeksgebieden:

 1. Reactief transport van nutriënten en vervuilende stoffen in waterhoudende terrestrische systemen
 2. Risico's en duurzaamheid van antropogene activiteiten op het grondwater en de bodem
 3. Milieugeochemische en hydrologische karakterisering van de ondergrond.

Oorspronkelijk bestudeerde hij bodem- en grondwatervervuiling als gevolg van landbouw- en stedelijke activiteiten. Later breidde hij dat uit met onderzoek naar de impact van activiteiten met betrekking tot aardwarmte, waarin hij zich bezighoudt met zowel het potentieel van groene technologieën (opslag van thermische energie in watervoerende lagen, waterstofopslag en ook versnelde verwering van olivijn) en de risico's voor het milieu van dergelijke technologieën of de traditionele technologieën (aardgaswinning). Verder is hij onderzoek gestart naar de geochemische controle over kleivervorming, wat een onderzoeksthema in opkomst is. Hij combineert het liefst karakteriserings- en analysewerkzaamheden in het veld met modelleringsstudies. De onderzoeksprojecten worden niet alleen in Nederland uitgevoerd, maar ook in ontwikkelingslanden, zoals Bangladesh, Oeganda en Nepal.

Recente resultaten

Griffioen besteedt een groot deel van zijn tijd aan de UU aan lesgeven. Hij coördineerde de cursus Waterkwaliteitsbeheer voor het masterprogramma Water Science and Management. Daarnaast was hij een van de docenten van het vak Integrated Water and Soil Management in het bachelorprogramma Global Sustainability Science. Verdere heeft hij vier masterstudenten bij hun scriptie. Griffioen begeleidt zes promovendi; in de lente van 2022 zijn daar nog drie bijgekomen. Griffioen is projectleider van het NWA-ORC-project Red de tijger! Red de graslanden! Red het water! van NWO, dat in september 2021 van start ging. Het voorstel Changing the fate of the Hindon river by evaluating the impact of agriculture on the water balance - Developing a template for a cleaner Ganga river kreeg een subsidie van het Merian Fund van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor samenwerking in India. Het project is in het voorjaar van 2022 van start gegaan. Hij bood expertise aan vier ministeries: BZK, EZK, LNV en I&W. Hij had zitting in verschillende adviesraden die zich bezighouden met het bodem- en waterbeheer.

Begeleiding van promovendi

 • Feroz Islam (Physical boundary conditions for dynamic polder management to reach sustainable livelihoods applied to Bangladesh)
 • Alejandra Morera Chavarria (Sediment geochemistry of reactive Fe-minerals in Dutch marine and fluviatile Quaternary sediments)
 • Martin van der Weiden (Ecohydrogeochemical evolution of reclaimed salt marshes)
 • Mojtaba Zaresefat (Origin of and controls on naturally high nutrient concentrations in the coastal lowlands of the Netherlands)
 • Bente Lexmond (Combined geomechanical and geochemical understanding of clay deformation in Holocene subsurface sequences)
 • Martijn van Leer (Hydraulic conductivity of aquitards in the Dutch shallow subsoil at varying resolutions)
 • Mayuri Phukan (Ecohydrology of the Karnali megafan (Nepal) as related to the conservation of the tiger habitat in Bardia National Park)
 • Pranisha Pokhrel (Impacts of climate and land use change on the hydrological cycle of the Karnali basin in the Himalaya)
 • Frank van Broekhoven (Cleaning the Ganges: River basin understanding of the Hindon subcatchment)

Belangrijkste publicaties

 • Kivits, T., Broers, H.P., Beeltje, H., van Vliet, M. & Griffioen, J. (2018). Presence and fate of veterinary antibiotics in age-dated groundwater in areas with intensive livestock farming. Env. Poll. (241), 988-998.
 • Schout, G., Hartog, N, Hassanizadeh, S.M. & Griffioen, J. (2018). The impact of an historic gas well blowout on the current methane chemistry in a shallow groundwater system. Proc. Nat. Acad. Sci (115/2), 296-301.
 • Van der Grift, B., Behrends, T., Osté, L.A., Schot, P.P., Wassen, M.J. & Griffioen, J. (2016). Fe hydroxyphosphate precipitation and Fe(II) oxidation kinetics upon aeration of Fe(II) and phosphate-containing synthetic and natural solutions. Geochim. Cosmochim. Acta (186), 71-90.

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht