Jasper Griffioen

Jasper Griffioen

Functie:
Senior Scientist at TNO and Professor at Utrecht University on Water Quality Management
Jasper Griffioen

Prof. dr. Jasper Griffioen is actief in de onderzoeksgebieden milieugeochemie en hydrologie. Hij past zijn kennis toe voor duurzaam beheer van de ondergrond en geïntegreerd beheer van waterbronnen, wat ook centraal staat in de opdracht van TNO voor de Geologische Dienst.

Leerstoel

Water quality management (Utrecht University).

Onderzoeksgebied

Jasper Griffioen is actief in drie onderzoeksgebieden:

  1. Reactief transport van nutriënten en vervuilende stoffen in waterhoudende terrestrische systemen
  2. Risico's en duurzaamheid van antropogene activiteiten op het grondwater en de bodem
  3. Milieugeochemische en hydrologische karakterisering van de ondergrond.

Oorspronkelijk bestudeerde hij bodem- en grondwatervervuiling als gevolg van landbouw- en stedelijke activiteiten. Later breidde hij dat uit met onderzoek naar de impact van activiteiten met betrekking tot aardwarmte, waarin hij zich bezighoudt met zowel het potentieel van groene technologieën (opslag van thermische energie in watervoerende lagen, waterstofopslag en ook versnelde verwering van olivijn) en de risico's voor het milieu van dergelijke technologieën of de traditionele technologieën (aardgaswinning).

Verder is hij onderzoek gestart naar de geochemische controle over kleivervorming, wat een onderzoeksthema in opkomst is. Hij combineert het liefst karakteriserings- en analysewerkzaamheden in het veld met modelleringsstudies. De onderzoeksprojecten worden niet alleen in Nederland uitgevoerd, maar ook in ontwikkelingslanden, zoals Bangladesh, Oeganda en Nepal.

Belangrijkste publicaties

  • Kivits, T., Broers, H.P., Beeltje, H., van Vliet, M. & Griffioen, J. (2018). Presence and fate of veterinary antibiotics in age-dated groundwater in areas with intensive livestock farming. Env. Poll. (241), 988-998.
  • Schout, G., Hartog, N, Hassanizadeh, S.M. & Griffioen, J. (2018). The impact of an historic gas well blowout on the current methane chemistry in a shallow groundwater system. Proc. Nat. Acad. Sci (115/2), 296-301.
  • Van der Grift, B., Behrends, T., Osté, L.A., Schot, P.P., Wassen, M.J. & Griffioen, J. (2016). Fe hydroxyphosphate precipitation and Fe(II) oxidation kinetics upon aeration of Fe(II) and phosphate-containing synthetic and natural solutions. Geochim. Cosmochim. Acta (186), 71-90.

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht