Loes Buijze

Loes Buijze

Functie:
Lead scientist geïnduceerde seismiciteit
Loes Buijze

Soms komen bij activiteiten in de ondergrond aardbevingen voor – zogenaamde geïnduceerde bevingen. Als de magnitude hiervan groot genoeg is om gevoeld te worden of schade te veroorzaken, kan dat een probleem zijn. Ik werk aan het begrijpen en beperken van dergelijke geïnduceerde bevingen, vanuit een multidisciplinaire invalshoek. Ik heb een achtergrond in gesteentemechanische experimenten, en in analytische en numerieke modellering van gesteentedeformatie, kruip, spanningsveranderingen en breukreactivatie, in de context van de productie en opslag van koolwaterstoffen en de productie van geothermische energie. Als lead scientist in PMC Induced Seismicity identificeer ik ook belangrijke kennishiaten en ontwikkel ik nieuwe onderzoeksprojecten gericht op seismische monitoring voor het begrijpen van processen, en streef ik naar het integreren van laboratorium-, model- en veldwaarnemingen.

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht