Marieke Martens

Marieke Martens

Functie:
Principal Scientist and Professor at TU Eindhoven on Automated Vehicles and Human Interaction
Marieke Martens

Marieke Martens is hoogleraar Automated Vehicles & Human Interaction aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Leerstoel

Automated vehicles and human interaction (TU Eindhoven).

Onderzoeksgebied

Menselijke fouten worden vaak genoemd als een van de belangrijkste redenen om automatisch rijden te ontwikkelen, maar de huidige uitdagingen op het gebied van automatisch rijden zijn ook steeds meer het gevolg van de menselijke factor.

Enkele vragen die naar voren komen in het onderzoek zijn:

  • Begrijpen gebruikers hun auto nog wel?
  • Wat moet de auto aan de passagier uitleggen over de handeling van de auto die volgt?
  • Hoe moeten we een transparante overgang ontwerpen van automatisch rijden terug naar de menselijke automobilist die 'out-of-the-loop' was?
  • Weten andere weggebruikers nog wel hoe ze met geautomatiseerde voertuigen moeten omgaan als menselijke communicatie met de bestuurder niet langer invloed heeft?
  • Zal de samenleving als geheel geautomatiseerde voertuigen accepteren als ongevallen niet volledig uitgesloten kunnen worden, ook wat betreft ethische aspecten?

Het interessante hier is dat we deze overgang en ontwikkeling kunnen vormgeven door gebruik te maken van expertise over menselijke factoren en deze mee te nemen naar nationale werkgroepen die momenteel aan de regelgeving van de toekomst werken. De leerstoel heeft rechtstreeks betrekking op de roadmap Smart & Safe van de unit Mobiliteit en logistiek en heeft als doel om het aantal verkeersongevallen terug te dringen.

Belangrijkste publicaties

  • Zhang, B., de Winter, J., Varotto, S., Happee, R. & Martens, M. (2019). Determinants of take-over time from automated driving: A meta-analysis of 129 studies. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 64, 285-307.
  • Carsten, O. & Martens, M.H. (2019) How can humans understand their automated cars? HMI principles, problems and solutions. Cognition, Technology and Work, 21, 1, 3-20.
  • Dey, D., Habibovic, A., Löcken, A., Wintersberger, P., Pfleging, B., Riener, A., Martens, M., Terken, J. (2020). Taming the eHMI jungle: A classification taxonomy to guide, compare, and assess the design principles of automated vehicles’ external human-machine interfaces. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 7, 100174.
  • Dey, D., Martens, M., Eggen, B., & Terken, J. (2019). Pedestrian road crossing willingness as a function of vehicle automation, external appearance, and driving behavior. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 65, 191-205.

Helmond

Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond

Postadres

Postbus 756
5700 AT Helmond