Martine Morrison

Functie:
Onderzoeker metabolische gezondheid

Ik combineer preklinisch en klinisch onderzoek om de wisselwerking tussen metabolisme en gezondheid te bestuderen, met een focus op door dieet veroorzaakte inflammatie. Neem contact met me op over: voorspellende preklinische studies op het gebied van metabole disfunctie en bijbehorende ziekten (bijv. MASLD/MASH en leverfibrose; hart- en vaatziekten); interacties tussen het lichaam en de hersenen; metabole fluxanalyse.

De afgelopen decennia is het steeds duidelijker geworden dat inflammatie - een normaal en essentieel verdedigingsmechanisme dat het lichaam beschermt tegen infectie en letsel - ook het gevolg kan zijn van metabole overbelasting (dat wil zeggen, een overdaad aan voedingsstoffen). Deze chronische, laaggradige ontstekingsstaat wordt beschouwd als zeer belangrijk bij de ontwikkeling van veel (obesitasgerelateerde) ziekten zoals metabool-dysfunctie-geassocieerde steatotische leverziekte (MASLD), hart- en vaatziekten en neurodegeneratieve ziekten.

Met mijn achtergrond in Voeding en Metabolisme (met specialisaties in Moleculaire Voeding en Voedingsfysiologie) en mijn PhD in Medische Biologie (Metabolic Inflammation in Hepatic and Vascular Disorders) bestudeer ik de rol van metabole disfunctie en -inflammatie bij deze ziekten en onderzoek ik hoe voedings-, nutraceutische en farmaceutische interventies de ontwikkeling en progressie van deze ziektes kunnen afremmen.

Recente publicaties

https://scholar.google.com/citations?user=ciBmytEAAAAJ&hl=nl&authuser=1

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden