Michel Dirkse

Functie:
Classificatiedeskundige (klasse 1) - Energetische materialen en vuurwerk

Michel Dirkse, Project Manager binnen de afdeling Energetisch Materiaal, is actief op het gebied van ‘Procesveiligheid & Vuurwerk’ en heeft tientallen jaren ervaring met het testen en classificeren van pyrotechnische en explosieve materialen. Deze analyses spelen een essentiële rol bij het identificeren van potentiële risicofactoren met betrekking tot de verwerking, behandeling en opslag van pyrotechnische materialen en zijn essentieel om logistieke en opslagincidenten te voorkomen.

Testen en classificeren van gevaarlijke goederen (ADR, IMDG) van:

  • Klasse 1 (explosieven en pyrotechniek) en Klasse 9 (diverse gevaarlijke goederen)
  • Bepaling van fysisch-chemische eigenschappen zoals thermische stabiliteit, gevoeligheid (voor vonk, wrijving, impact), reactie op verhitting of ontsteking, detonatie en deflagratie.
  • Bijzondere bepaling 645: Vergunning voor vuurwerk