Minne Fekkes

Functie:
Professor

Onderzoeksgebied

Het onderzoek van prof. Minne Fekkes is gericht op de effectiviteit van (elementen van) programma's die bedoeld zijn om de sociale vaardigheden en weerbaarheid van jongeren te versterken. Daarnaast houdt hij zich in zijn onderzoek bezig met de bepalende elementen en contextfactoren die de ontwikkeling van sociale vaardigheden en weerbaarheid verbeteren. Zo voerde hij een longitudinaal onderzoek uit naar de factoren die invloed hebben op de ontwikkeling van jonge kinderen binnen het Nederlandse kinderopvangsysteem. Hij richt zich specifiek op de ontwikkeling van effectieve antipestprogramma's voor scholen in Nederland, met als doel regelmatig pesten op scholen en cyberpesten te voorkomen.

Recente resultaten

Minne Fekkes heeft vier promovendi begeleid bij hun onderzoek naar sociale vaardigheden, weerbaarheid en pesten. In 2020 leidde Minne Fekkes het consortium Sociale vaardigheden en weerbaarheid, een partnerschap van 5 universiteiten en verschillende kennisinstituten. Uit de verschillende onderzoeken kwamen internationale wetenschappelijke publicaties voort. Verder werd er via ZonMw een grootschalig project binnengehaald dat gericht is op de landelijke implementatie van antipestbeleid op basisscholen via de GGD's.

Begeleiding van promovendi

  • Brechtje de Mooij, University van Amsterdam
  • Marloes van Verseveld, Hogeschool van Amsterdam/Universiteit van Amsterdam
  • Rosanne Sluiter, Universiteit van Amsterdam
  • Marion van de Sande, Haagse Hogeschool, Universiteit Leiden

Belangrijkste publicaties

  • de Mooij, B., Fekkes, M., Scholte, R. H. J., & Overbeek, G. (2020). Effective Components of Social Skills Training Programs for Children and Adolescents in Nonclinical Samples: A Multilevel Meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Review, 23(2), 250–264. https://doi.org/10.1007/s10567-019-00308
  • van Verseveld MDA, Fekkes M, Fukkink RG, Oostdam RJ. Effects of Implementing Multiple Components in a School-Wide Antibullying Program: A Randomized Controlled Trial in Elementary Schools. Child Development. 2021 Jul;92(4):1605-1623.
  • Translation, validation, and norming of the Dutch language version of the SF-36 Health Survey in community and chronic disease populations; NK Aaronson, M Muller, PDA Cohen, ML Essink-Bot, M Fekkes, ...; Journal of clinical epidemiology 51 (11), 1055-1068 (1998)
  • Cross-national consistency in the relationship between bullying behaviors and psychosocial adjustment; TR Nansel, W Craig, MD Overpeck, G Saluja, WJ Ruan; Archives of pediatrics & adolescent medicine 158 (8), 730-736 (2004)
  • Bullying: Who does what, when and where? Involvement of children, teachers and parents in bullying behavior; M Fekkes, FIM Pijpers, SP Verloove-Vanhorick; Health education research 20 (1), 81-91 (2005)

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden