Norbert Ligterink

Norbert Ligterink

Functie:
Lead scientist emissions of mobile sources
Norbert Ligterink

Mijn dagelijkse werk is het vaststellen van de milieu- en klimaatimpact van individuele mobiele emissie bronnen, zoals voertuigen, mobiele werktuigen, en schepen. Met behulp van vlootontwikkelingen, het gebruik in de praktijk, en de effectiviteit van wet- en regelgeving bepalen wij daarmee het totale effect voor Nederland.

Voor schone lucht en effectief klimaatbeleid is het belangrijk om de uitstoot in de praktijk goed te kennen, en wet- en regelgeving daarbij aan te laten sluiten. TNO is al decennia een drijvende kracht achter effectievere wetgeving en beleid, door de feiten op een rij te zetten.

Persoonlijk ben ik betrokken geweest bij de impact vaste stellen van het dieselschandaal, voordat dat woord bestond. En nu gaat mijn aandacht uit naar CO2 emissies, mobiele werktuigen en schepen. Accountability en Transparantie zijn sleutelwoorden voor mij in deze maatschappelijke taak.

Enige publicaties:

  • The Euro emission standards for cars and trucks in relation to NO2 limit value exceedances in the Netherlands, RIVM report 2013 nr. 680363001.
  • Review of RDE legislation: legislation text, evaluation methods and boundary conditions on the basis of RDE test data, TNO report 2017 R11015.
  • Schoon wagenpark vraagt om meer naast stekkersubsidie. Milieu en klimaat zijn gebaat bij doelgerichte autobelastingen voor het gehele wagenpark, TNO whitepaper 2021.
  • A European Regulatory Perspective towards a Euro 7 Proposal, SAE paper 2022-37-0032.

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag